< Takaisin hankkeisiin

Promotion of low-cost and youth tourism in the cross-border areas (KA346)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli luoda opistoista ja korkeakouluista koostuva nuorisomatkailuverkosto Karjalan tasavallassa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja edistää edullista, helppoa ja turvallista kansainvälistä nuorisomatkailua.

Keskeiset toimenpiteet

• Sähköisen keskitetyn varausjärjestelmän luominen (www.hostel.karelia.ru) • Täydennyskoulutusta matkailu- ja viihdealalla työskenteleville • Matkailu-alan opintosuunnitelmien kehittäminen hankkeen kumppanuusoppilaitoksille • Hankkeessa mukana olevien hotellien majoituspalveluiden kehittäminen investointi- ja remonttihankkeiden avulla • Halpa- ja nuorisomatkailun edistäminen raja-alueilla • Kuntien kehitysstrategioiden nuorisomatkailusuositusten laatiminen

Hankkeen tulokset

Hanke onnistui saavuttamaan kaikki asetetut päätavoitteet, joita olivat edullisten, helppojen ja turvallisten nuorisolle ja omatoimimatkailijoille suunnattujen palveluiden edistäminen Karjalan tasavallassa ja Suomessa. Nuoret tavoittava, tärkeä mediakanava on hankkeen luoma hostelli-portaali ja sähköinen varausjärjestelmä (www.hostelranta.com). Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 13 hostellia Suomesta ja Venäjältä. Toinen tärkeä saavutus päätavoitteen kannalta on Karjalan opistojen remonttihankkeet. Budjettimatkailua olisi huomattavasti hankalampi edistää Venäjällä ilman tehtyjä parannuksia. Hanke on myös onnistunut kehittämään ja siirtämään matkailuun liittyvää tietotaitoa ja asiantuntijuutta ja kouluttamaan alan ammattilaisia ja opiskelijoita uusimmasta teknologiasta ja tiedosta.Perustiedot