< Takaisin hankkeisiin

Promoting the Use of Finnish Potato Technologies in Northwest Russia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli suomalaisen perunateknologian viennin edistäminen Luoteis-Venäjällä ja Pohjoisen Kantaperunan ja sen 37 sopimusviljelijän ja 22 pakkaamon aseman vahvistaminen Luoteis-Venäjällä perunateknologia-markkinoilla. Lisäksi tavoitteena oli lisätä ja tukea pohjoispohjalaisten yritysten vientiä Suomen lähialueille ja vilkastuttaa yhteydenpitoa rajan yli Karjalaan ja muille lähialueille relevantteihin toimijoihin.

Keskeiset toimenpiteet

• ATK-laitteiden, tiedonhallintajärjestelmän ja viljelysuunnitelmaohjelman hankinta perunatiloille, • Tietoa keräävien sääasemien hankinta osaksi tietojärjestelmää, • Koulutus hankittujen ohjelmien käyttöönotosta, johdon strategiakoulutus • Markkinoinnin kehittäminen venäjänkielisten nettisivujen ja muun myyntiä tukevan materiaalin, kuten tarjouskirjeiden ja esitteiden avulla • Perunaseminaareihin ja näyttelyihin osallistuminen lähialueella. • Venäläisen myyntiagenttiverkoston luominen, suomalaisten ruokaperunoiden markkinamahdollisuuksien selvittäminen ja viranomaisyhteistyön muodostaminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeen investointiosion turvin tehtiin ATK-laitehankintoja, koneiden lisäksi hankittiin myös tiedonhallintajärjestelmä yrityksen omalle toimistolle, sopimuspakkaamoille ja yrityksen sopimusviljelijöiden maatiloille sekä viljelysuunnitelmaohjelma kaikkien siemenperunaa tuottavien sopimusviljelijöiden tiloille. Ohjelmistojen turvin pyrittiin parantamaan tuotannon laadullista ja määrällistä tasoa sekä kannattavuutta sekä varmistamaan siemenperunan käsittelyä, tuotantoa, varastointia, kauppakunnostusta ja toimitusta asiakkaille Suomessa ja vientimarkkinoilla. Viimeisenä projektivuotena hankittiin lisäksi kaksi tietoa keräävää sääasemaa osaksi tietojärjestelmää. Hankinnoilla parannettiin sekä tiedon keruuta, käsittelyä ja suunnittelua että siihen liittyvää dokumentointia. Hankkeen toiminnallisessa osiossa tuettiin hankittujen ohjelmien käyttöönottoa koulutuksen keinoin, lisäksi toteutettiin johdon strategiakoulutusta ja kannustettiin henkilöstöä kouluttautumaan aktiivisesti. Markkinoinnin tueksi tuotettiin venäjänkieliset nettisivut ja muuta erilaista myyntiä tukevaa materiaalia, jota hyödynnettiin hankkeessa. Hankkeesta mm. postitettiin tarjouskirjeitä ja esitteitä suomalaisen perunatietouden levittämiseksi sekä osallistuttiin perunaseminaareihin ja näyttelyihin lähialueella. Hankkeessa panostettiin myös venäläisen myyntiagenttiverkoston luomiseen, suomalaisten ruokaperunoiden markkinamahdollisuuksien selvittämiseen ja tuettiin viranomaisyhteistyötä suhteita luomalla. Yhteydenpito viranomaisiin myös Venäjän puolella on ollut vilkasta. Hankkeen tavoitteet saavutettiin pääosin, vaikkakin yritysjärjestelyt vaikeuttivat hankkeen hallinnointia ja toivat myös esille uusia kehitystarpeita, minkä takia projektin painotus muuttui hieman. Yrityksen kannalta keskeisiä toimintoja voitiin toteuttaa ja tavoitteita saavuttaa hankkeen tuella. Hankkeen aktiviteetit jatkuvat osana yrityksen normaalia toimintaa. Yrityksessä on alkanut myös uusi yrityksen ja sen sopimustilojen laatuhanke.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2001-10-01 - 2004-09-15

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

223 452 € / 156 416 €


Päätoteuttaja

Pohjoisen Kantaperuna Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan maatalousministeriö
Petroskoin valtionyliopisto
Agrocomplex Zaitseva