< Takaisin hankkeisiin

Ilomantsin Koitajoen virkistysalueen matkailullisen hyötykäytön edistäminen yhdessä Venäjän Karjalan kanssa
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeen I vaiheessa selvitetään Koitajoen virkistysalueen matkailullista hyödyntämistä molemmin puolin rajaa. Projekti toteutetaan yhdessä Ilomantsin kunnan ja Suojärven piirin kanssa. Hankkeen taustaksi on tehty matkailuyrityskysely, jolla kartoitettiin yritysten kiinnostusta Koitajoen matkailulliseen hyödyntämiseen ja myös tarvittavia ohjelmapalveluita. Yhteistyötahona Suojärven piiri. II-vaiheessa tavoitteena on jatkaa vuonna 1997 alkanutta työtä Koitajoen matkailullisen virkistys-käytön kehittämiseksi Venäjän Karjalan kanssa. Hankkeen jatkotoimenpiteet ovat: Rajanylitys-käytännöstä sopiminen Koitajoella. Kokonaisvaltaisen suunnitelman laatiminen Koitajoen palvelu-verkoston kehittämiseksi rajan molemmin puolin, jossa otetaan huomioon rakenteet, nuotiopaikat, rantautumispaikat, retkeilyvälineistö sekä EU:n itäisen pisteen hyödyntäminen Koitajoen tuotekehittelyssä. Matkailupakettien ja yhteistyöverkostojen luominen sekä erämatkailuyrittäjä-valmiuksien parantamiseen liittyvä koulutus rajan molemmin puolin. Lisäksi tuotetestaukset ja markkinointisuunnittelu. .

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Promoting Koitajoki River recreation area for tourism

Hankkeen kokonaiskesto

1997-03-01 - 1997-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

106 963 € / 57 686 €


Päätoteuttaja

Ilomatsin Matkailu Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Suomen rajaviranomaiset
Venäjän Karjalan rajaviranomaiset

Suojärven piiri
Ilomantsin kunta
Ilomantsin Matkailu Oy
paikalliset/ maakunnalliset vesimatkailua/kalastusta harjoittavat yritykset
Suomalaiset ja venäläiset matkatoimistot