< Takaisin hankkeisiin

Promoting Exports from North Finland in the Barents Sea Region
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli lisätä venäläisten yritysten tietoisuutta suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksista muun muassa öljy- ja kaasuprojektien valtavissa investointi- ja jälkimarkkinoissa, onshore-asennuksissa, kunnossapito- ja rakennusurakoissa. Tarkoituksena oli lisätä osallistumista Luoteis-Venäjällä avautuviin tarjouskilpailuihin ja urakoihin.

Keskeiset toimenpiteet

• Kahden yritysryhmän muodostaminen, joille voitaisiin tarjota palveluja eri painotuksin (1. infrastruktuurin rakentaminen ja huolto- ja kunnossapitotyöt, 2.suora vienti Luoteis-Venäjälle) • Konsultaatiotapaamisten järjestäminen, joissa selvitettiin yritysten intressit Barentsin alueella sekä heidän mahdollisuutensa ja toiveensa yritysverkostossa • Partnereiden etsinnässä ja tapaamisten järjestämisessä avustaminen, tarjouksista ja urakoista informointi • Yritysten tiedottaminen messuista, seminaareista ja matkoista potentiaalisten kumppaneiden yhteen saattamiseksi • Yritysprofiilikorttien tekeminen ja niiden jakaminen Venäjän kauppa- ja teollisuuskamareille, potentiaalisille venäläisille partnereille sekä erilaisissa tilaisuuksissa. • Toimintamallin luominen Barentsin markkinoille pääsyä varten

Hankkeen tulokset

Hankkeeseen osallistuneet suomalaiset yritykset muodostivat 2 ryhmää, joille tarjottiin palveluja eri painotuksin. Toisen ryhmän yritykset tähtäsivät Barentsin alueella infrastruktuurin rakentamiseen ja huolto- ja kunnossapitotöihin (Oy SteelDone Group ltd, Planora Oy, Telatek Oy). Toisen ryhmän yritykset keskittyivät lähinnä suoraan vientiin Luoteis-Venäjälle (Laplli-talot, Case Consult, Polarheart Oy). Yrityksille järjestettiin useita konsultaatiotapaamisia, joissa selvitettiin yritysten intressit Barentsin alueella sekä heidän mahdollisuutensa ja toiveensa yritysverkostossa. Hanke avusti yrityksiä soveltuvien venäläisten partnereiden löytämisessä ja tapaamisten järjestelyissä ja informoi mahdollisuuksista osallistua tarjouksiin ja urakoihin. Hanke tiedotti myös messuista, seminaareista ja matkoista, joissa yrityksillä oli mahdollisuus tavata potentiaalisia kumppaneita. Murmanskin ja Arkangelin kauppakamarit kartoittivat alueillaan sopivia partnereita yrityksille. Venäläisten yritysten tietoisuutta suomalaisista yrityksistä lisättiin tekemällä yrityksistä kertovat profiilikortit ja jakamalla niitä venäläisille yhteistyökumppaneina toimiville kauppa- ja teollisuuskamareille, potentiaalisille venäläisille partnereille sekä eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Hankeen yhtenä tavoitteena oli luoda toimintamalli Barentsin markkinoille pääsyä varten. Hankkeen tuloksena perustettiin Barents Group Oy, joka toimii välittäjänä Barentsin alueella asiakkaiden ja toimittajaverkoston välillä, hoitaa neuvottelut, hankkii tarjouspyynnöt, tekee tarjoukset ja sopimukset, vastaa toimituksista sekä kehittää ja ylläpitää toimittajaverkostoa. Hankkeen kuluessa projektin yritykset saivat kohdealueelta tilauksia yli 10 miljoonan euron edestä. Esimerkkeinä konkreettisista tuloksista, Steeldone Oy teki sopimuksen Venäjälle toimitettavasta MOSS-öljynporauslautan teräsrakenteiden valmistamistyöstä. Telatek Oy sai Polarnie Zorin ydinvoimalan kunnostusurakan. Taivalkosken Telatek toimitti Azipod-moottorirunkoja laivoihin. Lappli-talot Oy teki talokauppoja Murmanskiin ja Pietariin. Hankkeen aikana tehtiin lisäksi useita suunnitelmia ja luotiin pohjaa monenlaisille yhteistyömuodoille, joiden konkreettiset tulokset näkyvät vasta hankkeen päättymisen jälkeen.Perustiedot


Lyhenne

Pohjoissuomalaisen viennin edistäminen Barentsin alueella

Hankkeen kokonaiskesto

2005-07-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

144 002 € / 100 658 €


Päätoteuttaja

Oulun Kauppakamari
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pohjoinen kauppakamari (Murmansk)
Arkangelin kauppakamari
Karjalan tasavallan kauppakamari
Lapin kauppakamari
Pohjois-Karjalan kauppakamari