< Takaisin hankkeisiin

Promoting Cross-Border Wood Construction Business (KA1021)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Puurakennusalan liiketoimintamahdollisuuksien, markkinoiden ja asiantuntemuksen vahvistaminen rajan molemmin puolin hyödyntämällä yritysmarkkinointia ja yliopistojen ja yritysten yhteistyötä. Näin toimimalla saadaan alan tärkeimmät toimijat tekemään töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Keskeiset toimenpiteet

• Tehdä perusteellinen kysely kolmella rajaseudun alueella, Pohjois-Karjalassa, Petroskoissa ja Pietarissa • Rakentaa yhteistyöverkosto, joka antaa yhtymälle mahdollisuuden suunnitella ja luoda toteuttamiskelpoisen varsinaisen hankkeen, jossa on mukana kaikki tärkeät toimijat ja potentiaaliset yritykset yhteistyöalueilla ja joka saavuttaa PROWO-tavoitteet. • Järjestää neljä työpajaa laatimaan oikean suunnan ja kehitys- ja toimintasuunnitelman tulevaa kehityshanketta varten.

Hankkeen tulokset

PROWO-hanke suoritti perusteellisen kyselyn kolmella rajaseudun alueella Pohjois-Karjalassa, Petroskoissa ja Pietarin seudulla. Jokaisen kyselyn suoritti alueella toimiva yliopisto ja niihin osallistui paikallisia yrityksiä. Haastatteluihin valitut yritykset olivat kaikki olemassa olevia tai potentiaalisia toimijoita rajan ylittävän yhteistyön kontekstissa. Haastatellut yritykset edustivat eri toimijoita puurakennusalalla raakamateriaalin tuottajista rakennuttajiin. Haastattelujen tulokset analysoitiin, jotta voitaisiin tunnistaa kaikkein suurimmat Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittävän yhteistyön kehitystä viivyttävät pullonkaulat. Haastattelutulosten pohjalta on ilmiselvää, että useilla aloilla esiintyy yhteistyöhön liittyvää tietämättömyyttä molemmin puolin rajaa. Etenkin tietoisuutta tulee parantaa Suomen ja Venäjän markkinoiden, rakennus- ja suunnittelusäännösten, markkinointikanavien, markkinatiedon, asiakasmieltymysten ja tärkeiden markkinatoimijoiden osalta. Hankkeet pyrkivät myös löytämään potentiaalisia ratkaisuja ilmaantuneiden pullonkaulojen voittamiseksi niin yliopistojen, kuin yritystenkin näkökulmasta. Yritysten ja muiden toimijoiden auttamiseksi olisi tärkeää muodostaa laaja koulutusohjelma kaikille kiinnostuneille yhteistyökumppaneille. Koulutusohjelma tulisi järjestää Suomessa ja Venäjällä yhtä aikaa ja siihen tulisi sisältyä mahdollisuus vierailla kiinnostuneiden yhteistyökumppaneiden luona.Perustiedot


Lyhenne

Micro-PROWO

Hankkeen kokonaiskesto

2018-10-10 - 2019-09-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

50 000 € / 45 000 €


Päätoteuttaja

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pietarin metsäyliopisto
Petroskoin valtionyliopisto