< Takaisin hankkeisiin

Promoting Breeding Animal Exports
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa itäsuomalaista sianjalostustoimintaa siten, että eläinaineksen taso säilyisi ja voisi kehittyä sekä Itä-Suomessa että Karjalan tasavallassa ja lähialueilla. Hankkeen tavoitteena oli selvittää yhteistyön ja jalostuseläinkaupan mahdollisuuksia hankealueilla sianjalostuksen ja eläinkaupan osalta ja pyrkiä hankeaikana mahdollisiin jalostuseläintoimituksiin.

Keskeiset toimenpiteet

• Selvityksen teettäminen sikatalouden tulevaisuudesta yhdessä pietarilaisten maatilojen liiketoimintakonsulttiyrityksen kanssa, • Tiloilla vieraileminen ja kiinnostuksen kartoittaminen tuotannon kehittämistä kohtaan • Viljelijöiden perehdyttäminen muun muassa laatukoulutuspäivän, tutustumismatkan ja seminaarin välityksellä, • Esitteiden teettäminen ja niiden jakaminen, • Vientimahdollisuuksien kartoittaminen.

Hankkeen tulokset

Sikatalouden tulevaisuutta Venäjällä selviteltiin pietarilaisen maatilojen liiketoimintakonsulttiyrityksen kanssa. Selvityksen perusteella voitiin todeta, että eläinkanta oli vanhaa ja sen uudistamiseen ei ollut ollut resursseja ja siksi sikatalous ei ollut Venäjällä kannattavaa. Sianliha oli Venäjällä kallista, mutta suosittua. 23 prosenttia myytävästä sianlihasta tuotiin ulkomailta pakastettuna. Venäjän valtio oli kuitenkin aloittanut sikatilojen rakentamisen, eläinten oston ja teknisen puolen uudistamisen rahoittamisen. Karjalan maatalousministeriö toimittamien yhteistietojen perusteella vierailtiin Karjalan alueen sikatiloilla ja kartoitettiin tilannetta: vain 1-2 tilaa oli kiinnostuneita kehittämään tuotantoaan. Murmanskin alueella oli muutamia merkittäviä sikatalousyrityksiä, Pietarin ympäristössä useampiakin, mutta siellä myös tarjontaa oli enemmän. Viljelijöiden kanssa käytiin läpi kansainvälisesti tärkeitä jalostuksellisia asioita sekä paneuduttiin sikojen terveyden seurantaan ja hyvän terveystilan suojelemiseen, jotta vientiedellytykset täyttyvät. Hanke toteutti tutustumismatkan Pietarin ympäristöön. Matkaan sisältyi myös laatukoulutuspäivä Nilsiässä. Koulutuksessa käsiteltiin vientiin liittyviä jalostus-, eläinten kuljetus- ja terveysasioita. Lisäksi hanke järjesti yhteistyössä Karjalan tasavallan maatalousministeriön ja Vankeinhoitohallinnon -hankkeen kanssa seminaarin Petroskoissa. Toimituksista tehtiin 10 tarjousta ja neuvottelut jatkuivat hankkeen päättyessä, mutta konkreettisiin toimituksiin ei vielä hankeaikana päästy. Markkinointimateriaaliksi tuotettiin useita esitteitä, joita jaettiin messuilla, näyttelyissä sekä tiloille ja virastoille vierailujen yhteydessä. Sopimuspohjia muokattiin kansainväliseen kauppaan soveltuviksi. Viennin muodollisuuksia selvitettiin, mutta käytännön toteutuksessa ei onnistuttu. Yhteistyösuhteita ja toimintakanavia pyrittiin löytämään suunnitelman mukaisesti.Perustiedot


Lyhenne

Promoting Breeding Animal Exports

Hankkeen kokonaiskesto

2006-11-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

156 417 € / 128 917 €


Päätoteuttaja

Karelia Hybrid Osuuskunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

OOO Vilgoskoe
Ministry of Agriculture of the Republic of Karelia
Faba Breeding
Suomen Sianjalostus Oy