< Takaisin hankkeisiin

ProExport Russia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli lisätä Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan pienten ja keskisuurten elintarvikeyritysten ja venäläisten yritysten välistä kanssakäymistä osaamisen, viennin ja tuotannollisen yritystoiminnan aloilla. Tavoitteena oli verkottumisen kautta alentaa Venäjän markkinoille pääsyn taloudellista riskiä ja mahdollistaa tuotannon siirtämistä kohdealueille perustettaviin tuotantoyrityksiin.

Keskeiset toimenpiteet

• Selvitys petroskoilaisten kauppojen halukkuudesta ottaa koe-erinä valikoimiinsa suomalaisten yritysten tuotteita, markkinointikanavien kartoitus, logistiikkaselvitys sekä tutkimus tuotteiden menekistä Venäjällä, • Tuotteiden vientiprosesseihin ja tullaukseen liittyvät selvitykset lupamenettelyistä, sertifioinneista ja riskeistä, • Yleisen liiketoimintasuunnitelman sekä yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja kauppasopimuksen mallien laatiminen leipomoyrityksille, joilla oli suunnitteilla yhteisyritys Venäjälle, • Yritysten esitteiden kääntäminen venäjäksi, tuote-esittelyt, tuotekehitystyö, • Koulutusten ja Karelian Food Forumin järjestäminen

Hankkeen tulokset

Hankkeen puitteissa tehtiin useita erilaisia selvityksiä: selvitettiin petroskoilaisten kauppojen halukkuutta ottaa koe-erinä valikoimiinsa suomalaisten yritysten tuotteita, tehtiin yrityksille logistiikkaselvitys, markkinointikanavien kartoitus sekä tutkimus tuotteiden menekistä Venäjällä. Leipomoyrityksille, joilla oli suunnitteilla yhteisyritys Venäjälle, laadittiin yleinen liiketoimintasuunnitelma sekä yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja kauppasopimuksen mallit. Lisäksi kartoitettiin rehunvientiä Karjalan tasavaltaan ja siihen liittyviä sertifiointeja, tullauksia ja riskejä. Venäjän vientiin liittyen tehtiin myös vientikaavion malli, kasvien vientiselvitys, viljan vientiä koskeva rekisteröintihakemus, GOST R-sertifiointimalli sekä laatusertifikaatit yrityksille. Yritysten esitteitä käännettiin venäjäksi. Hanke järjesti koulutuksia yhteistyössä 3 muun hankkeen kanssa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 126 henkilöä ja hankkeen toimintaan 27 yritystä. Karelian Food Forum -tapahtuma poiki yrityksille uusia tilauksia ja mahdollisuuksia tuotekehitykseen. Hankkeen avustuksella yrittäjien tuotteita toimitettiin Suomen konsulaatin Petroskoin toimipisteen tilaisuuksiin. Konkreettista vientiä tehtiin Pietarin alueelle SuperSiwaan vuosina 2005–2006. Lisäksi Niiralan Itähuolintaan avattiin palvelupiste, jossa on myynnissä 12 pohjoiskarjalaisen yrittäjän tuotteita rajan ylittäjille. Hankkeessa mukana olleista yrityksistä PolarShiitake ja Viinisorsa olivat mukana FinTorus-vientiyhtiön toiminnassa ja saivat siten avattua jakelutien Venäjälle. Viinisorsa ja OOO Pitkäranta solmivat aiesopimuksen riistankasvatukseen. Venäjän tuotevientiin avattiin sähköinen kauppapaikka, kun Carelian liikelahja solmi Finfoodin kanssa yhteistyösopimuksen pohjoiskarjalaisten tuotteiden markkinoimisesta Provinssi-tuotemerkillä. Hanke lisäsi alueen yritysten tietoisuutta elintarvikevientimahdollisuuksista Venäjälle ja yhteisyritysten perustamisedellytyksistä.Perustiedot


Lyhenne

ProExport Russia

Hankkeen kokonaiskesto

2004-10-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

420 000 € / 375 700 €


Päätoteuttaja

ProAgria, Pohjois-Karjala
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan neuvonta- ja palvelukeskus
Petroskoi + lukuisia suomalaisia ja venäläisiä yrityksiä