< Takaisin hankkeisiin

Product development and development of market insight and e-marketing of rural and nature tourism (КА300)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

RUNAT-hankkeen tavoitteena oli kehittää ja vahvistaa maaseutu- ja luontomatkailuyritysten asiantuntemusta ja osaamista Karjalan tasavallassa ja Itä-Suomessa.

Keskeiset toimenpiteet

• Selvitys potentiaalisten maaseutu- ja luontomatkailijoiden tarpeista ja odotuksista, matkailuyritysten koulutus- ja kehittämistarpeiden kartoittaminen • Liiketoiminnan osaamisen kehittäminen, tuotekehitys ja sähköisen markkinoinnin taitojen kehittäminen koulutusten kautta • Matkailu- ja palvelualan yritysten, paikallisten viranomaisten ja oppilaitosten verkostojen luominen lähialueiden talouselämän tukemiseksi ja matkailuyrittäjyyden edistämiseksi • Rajanylittävän yhteistyön parantaminen venäläisten ja suomalaisten matkailutoimijoiden kesken

Hankkeen tulokset

Matkailualan yrittäjien sähköisen markkinoinnin taidot ovat parantuneet, he ovat päivittäneet nettisivujaan ja kehittäneet markkinointia sosiaalisessa mediassa. He ovat paremmin näkyvillä erilaisissa hakukoneissa ja portaaleissa ja yhteistyö Karjalan tasavallan matkailuneuvonnan ja Suomen Karelia Expert Matkailupalvelu Oy- matkailuportaalien kanssa on tullut tutuksi (visitkarelia.fi ja visitkarelia.ru). Koulutus- ja kehitysprosessit olivat käynnissä koko hankkeen toteuttamisen ajan ja osallistujien asiantuntemusta ja osaamista kehitettiin ja vahvistettiin askel askeleelta. Markkinointitutkimus tuotti tietoa maaseutumatkailun kysynnästä ja Venäjän potentiaalisten maaseutumatkailijoiden tarpeista, odotuksista ja motiiveista. Lisäksi tutkimus auttoi tunnistamaan maaseutumatkailun kohderyhmän, Suomen ja Karjalan tasavallan matkailuun liittyvät sosiaalisen median ryhmät ja antoi kuvan Karjalan tasavallan ja Itä-Suomen näkyvyydestä ja houkuttelevuudesta Keski-Euroopan kohdemarkkinoilla. Markkinointitutkimuksen tulokset auttavat matkailutuotteiden ja sähköisen markkinoinnin kehittämisessä, kun yrittäjät voivat suunnitella kohderyhmälähtöistä markkinointia ja valita oikein kohdennetut markkinointikanavat. Tutkimustuloksia on hyödynnetty koulutuksissa ja kehitysprosesseissa ja niitä voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä tulevaisuudessakin. Markkinointitutkimus on julkaistu englanniksi ja käännetty venäjäksi. Laajemmalle yleisölle tieto on saatavilla hankkeen, hankekumppaneiden ja Karjalan tasavallan matkailu-ja informaatiokeskuksen nettisivuilla. Hankkeen aikana luotiin paikallinen ja rajanylittävä yhteistyöverkosto matkailuyritysten, palveluiden välittäjien ja tuottajien, paikallishallinnon ja osallistuvien oppilaitosten kesken. Aktiivinen yhteistyö on tarpeellista ja mahdollistaa palvelujen kehittämisen, yritysten kilpailukyvyn kasvattamisen sekä raja-alueen matkailumarkkinoinnin näkyvyyden ja houkuttelevuuden parantamisen.Perustiedot