< Takaisin hankkeisiin

Power backup for the Niirala international border crossing point
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Niiralan raja-asemalla ei ollut virranvarmistusta. Varavoimajärjestelyillä haluttiin turvata kansainvälisen rajanylityspaikan sähkönsaanti poikkeusoloissa ja näin varmistaa tietoliikenneyhteyksien ja tärkeimpien päätelaitteiden toimiminen ja sujuva rajanylitysliikenne kaikissa oloissa. Muutoin sähkökatkosten aikana jouduttaisiin turvautumaan manuaalisiin menetelmiin, jotka hidastavat merkittävästi rajatarkastuksia.

Keskeiset toimenpiteet

• Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan sähkönvarmennuksen toteuttaminen

Hankkeen tulokset

Hankkeessa Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan sähkönvarmennus toteutettiin: - hankkimalla teholuokaltaan tarkoitukseen sopiva varavoimakone ja -kontti - hankkimalla teholuokaltaan tarkoitukseen sopiva UPS laitteisto - hankkimalla tarvittavat sähköasennustyöt ja rakenteet varavoimakonetta varten sekä dokumentointijärjestelmän käyttöönottamiseksi ja käyttämiseksi. Tehtyjen investointien tuloksena perusvalmiudessa kansainvälien rajanylityspaikka toimii sähkökatkosten aikana ja poikkeusoloissa kansainvälisen rajanylityspaikan sähkönsaanti on turvattu.Perustiedot


Lyhenne

Power backup for the Niirala international border crossing point

Hankkeen kokonaiskesto

2006-04-01 - 2006-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

147 688 € / 147 688 €


Päätoteuttaja

Rajavartiolaitos, Pohjois-Karjalan rajavartiosto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit