< Takaisin hankkeisiin

Pohjan Akka – development of female and family entrepreneurship in the Republic of Karelia and Kainuu through cooperation with Russia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Yhteishankkeen tavoitteena oli vahvistaa Karjalan tasavallan ja Itä-Suomen nais- ja perheyrittäjien mahdollisuuksia hyödyntää sijaintiaan raja-alueella ja lisätä heidän valmiuksiaan toimia yhteistyökumppaneiden kanssa rajan molemmin puolin.

Keskeiset toimenpiteet

• Koulutuksen tarjoaminen yrittäjille, yritystoiminnasta vastaaville viranomaisille ja maahanmuuttajille muun muassa yrityssuunnitelman laatimiseen, markkinointiin, hinnoitteluun, asiakaspalveluun, yrityslainsäädäntöön ja verotukseen liittyen, • Venäjän ja suomen kielen koulutuksen tarjoaminen yrittäjille, • Julkaisun laatiminen koulutusjaksojen keskeisimmistä asiasisällöistä. • Yrityskohtainen valmennus, • Koulutus- ja kontaktimatkat, yhteistyöverkostojen luominen sekä aktiivinen tiedottaminen rajan molemmin puolin.

Hankkeen tulokset

Yrittäjien valmiudet rajan ylittävään liiketoimintaan kehittyivät koulutusten avulla rajan molemmin puolin. Suomessa järjestettiin yhteensä 41 eri osiota, joista muutamiin sisältyi useampia koulutusjaksoja. Yrityksille suunnattuihin osioihin osallistui 180 henkilöä ja maahanmuuttajille tarkoitettuihin osioihin 120 henkilöä. Matkat sisälsivät paljon yrityskäyntejä ja yhteistyötapaamisia, joissa solmittiin uusia kontakteja ja mietittiin konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia. Kontaktimatkat tarjosivat yrittäjille myös hyvän tilaisuuden omien tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen. Matkat vähensivät omalta osaltaan yhteistyötä haittaavia ennakkoluuloja rajan molemmin puolin. Hankkeet järjestivät myös suomalaisten ja venäläisten yritystoiminnasta vastaavien paikallisviranomaisten yhteistyötapaamisia, jotka loivat pohjaa naapurimaan toiminta-alueen ja -tapojen tuntemiselle sekä yhteistyöverkostojen syntymiselle, mikä puolestaan edistää yrittäjyyttä ja yrittäjien yhteistyötä. Hankkeessa syntyi ainakin 5 erilaista yhteistyöverkostoa. Hankkeessa yrittäjät saivat hyödyllisiä kontakteja ja ideoita oman liiketoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi kehitettiin viranomaisten ja yrittäjien yhteistoimintaa alueella ja alueiden kesken. Hankkeen koulutusten keskeisistä asiasisällöistä tehtiin julkaisu ”Askeleita yrittäjyyteen” suomeksi ja venäjäksi aloittelevien yrittäjien ja paikallisviranomaisten käyttöön.Perustiedot