< Takaisin hankkeisiin

PoCOBus- The Possibilities of Cooperation, Business and Trade across the Border between the enterprises (KA246)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli luoda ja edistää rajanylittävää yrittäjyyttä ja yhteistyötä.

Keskeiset toimenpiteet

• Kahden uuden yrityksen perustaminen, • Mobergin talon remontointi Kalevalassa, • Vanhan talon kunnostaminen Paanajärvellä kylämuseoksi, • Kunnostustyöt ja niihin liittyvät tarpeelliset hankinnat Vuokkiniemessä, Kalevalassa ja Haikolassa yritysten ja matkustajien käyttöön, • Markkinointi- ja talousohjaus yrityksille, • Yritysideoihin ja -strategioihin keskittyvien seminaarien ja työryhmien järjestäminen, • Logistiikkaongelmien ratkaiseminen ja vähentäminen.

Hankkeen tulokset

Pienten yritysten lukumäärä kasvoi alueella. Hankkeen aikana perustettiin yhdeksän uutta yritystä. Yli kymmenen yritystä otti osaa kehitystoimenpiteisiin ja yhteisiin liiketoimintasuunnitelmiin. Yhteinen liiketoimintasuunnitelma luotiin kaikille kohdealueen yrityksille. Mobergin talo Kalevalassa ja Paanajärven museo kunnostettiin osittain. Rakennukset ovat hyvin tärkeitä alueen kulttuurimatkailun kannalta. Museo tulee olemaan kylän kulttuuriaktiviteettien keskus ja antaa matkailualan yrityksille, kuten kuljetus-, majoitus- ja ravintolapalveluille, mahdollisuuden kehittää toimintaansa. PoCoBus-hanke tarjosi paikallisille yrityksille ja kylän asukkaille positiivisia esimerkkejä ja ideoita alueen tulevaisuuden mahdollisuuksista.Perustiedot