< Takaisin hankkeisiin

Pilot Project in Special Education in Karhumäki in Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Tämän hankkeen tavoitteena oli kehittää vammaisten lasten ja nuorten kuntouttamista ja ammatillista koulutusta

Keskeiset toimenpiteet

• kasvattaa Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilöstön osaamista vammaisten ja vajaakuntoisten lasten ja nuorten syrjäytymisen torjunnassa ja valmentaa heitä toimimaan kansainvälisissä asiantuntija- ja konsultointitehtävissä. • estää vammaisten ja vajaakuntoisten lasten ja nuorten syrjäytymistä Karjalan tasavallassa tukemalla heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. • kehittää malli pilottialueelle (Karhumäki), joka olisi levitettävissä koko Karjalan alueelle.

Hankkeen tulokset

Merikosken ammatillisen koulutuskeskuksen henkilökunnalle järjestettiin kieli- ja kulttuurikoulutusta, joiden avulla nostettiin heidän valmiuksiaan toimia asiantuntijatehtävissä Venäjällä. Myös kanssakäymisessä venäläisen osapuolen kanssa hankkeen aikana saatiin runsaasti tietoa ja kokemuksia mm. venäläisestä kulttuurista, opetusjärjestelmästä ja toimintaympäristöstä. Henkilöstön tietämys Venäjän koulutusjärjestelmästä ja kulttuurista syveni hankkeen aikana ja valmius osallistua uusiin projekteihin lisääntyi. Hankkeen myötä saatiin luoduksi uusia kontakteja. Hankkeessa tehtiin Karhumäkeen konsultointikäyntejä ja vierailuita sekä järjestettiin siellä kaksi seminaaria. Hankkeessa laadittiin suunnitelma erityisopetuksen järjestämisestä Karhumäessä, tässä onnistuttiin hyvin konsultoinnin ja kokemusten vaihdon tuloksena. Hankkeessa myös osallistuttiin uuden lain ”Asetus vammaisille koulutettaville ja kasvateille tarkoitetun ammatillista peruskoulutusta antavan (kuntouttavan) erityisoppilaitoksen toiminnasta” valmistelutyöryhmään. Hankkeessa tehtiin viisi opetussuunnitelmaa valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta varten, joka myös aloitettiin sekä Karhumäen ammattiopistossa että Poventsan korjaavassa kouluinternaatissa paikallisiin olosuhteisiin kehitettyjen opetussuunnitelmien mukaan. Opetussuunnitelmia voitiin muuntaa lainsäädännön ja standardien puitteissa ja niitä kehitettiin koko hankkeen ajan. Työn ohessa projektin henkilöstö sai myös ideoita ja virikkeitä omien toimintatapojensa parantamiseen. Hankkeen kautta voidaan sanoa Karhumäessä parannetun opettajien suhtautumista opiskelijoihin ja opintojen suunnitteluun ja nostetun ammatillisen koulutuksen tasoa, samoin kuin opiskelijoiden suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan. Vammaisten ja vajaakuntoisten lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä todettiin kuitenkin tulevan arvioida pidemmällä aikavälillä.Perustiedot


Lyhenne

Pilot Project in Special Education in Karhumäki in Karelia

Hankkeen kokonaiskesto

2002-03-01 - 2003-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

118 578 € / 104 000 €


Päätoteuttaja

Merikosken ammatillinen koulutuskeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karhumäen ammattiopisto nro 11
Poventsan korjaava kouluinternaatti nro 18