< Takaisin hankkeisiin

Physical Training Environment for Healthier Life (KA2010)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoite on lisätä oleellisen tiedon määrää ja paikallisten yhteisöjen jäsenten ja turistien tietoisuutta raja-alueiden liikunta- ja hyvinvointipalveluista. Erityisesti tietoisuutta pyritään lisäämään niiden henkilöiden keskuudessa, joilla on joitain erityistarpeita.

Keskeiset toimenpiteet

• Selvittää Petroskoissa ja Joensuussa asuvien ja vierailevien ihmisten tietoisuutta avoimista julkisista liikunta- ja kuntoilupalveluista näissä kaupungeissa; • Kartoittaa Petroskoin ja Joensuun liikunta- ja kunto paikkojen saavutettavuutta niiden ihmisten näkökulmasta, joilla on joitain erityistarpeita; • Analysoida fyysisen harjoittelun ympäristöjen kehitykseen osallistuvia sidosryhmiä; • Kehittää luonnos hankkeesta, jonka tarkoitus on luoda yleiskaava etenkin erityistarpeellisten ihmisten tavoitettavissa olevien urbaanien fyysisen harjoittelun ympäristöjen edistämisestä. Hanke on tarkoitus toteuttaa Petroskoissa ja Joensuussa.

Hankkeen tulokset

Tietoa hankittiin Petroskoissa ja Joensuussa asuvien ja vierailevien ihmisten yleisestä tietoisuudesta näiden kaupunkien liikunta- ja kuntoilupalveluista. Lisäksi tuotettiin tarkempaa tietoa Petroskoin ja Joensuun liikunta- ja kuntoilulaitosten saavutettavuudesta niiden ihmisten näkökulmasta, joilla on jotain erityistarpeita. Laadittiin sidosryhmäanalyysi fyysisen harjoittelun ympäristöistä kiinnostuneista yrityksistä yhteistyön kehittämiseksi. Yleiskaavahankkeen hakemuspaketti varsinaisen hankkeen kehittämistä varten laadittiin ja tarjottiin tarvittavaa tietoa hankehakemuksen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Hanke toimitti paikallisille päättäjille, liikunta- ja kuntoiluyrityksille ja muille kiinnostuneille osapuolille tietoa ihmisten yleisestä tietoisuudesta Petroskoin ja Joensuun tarjolla olevista liikunta- ja kuntoilupalveluista. Tämä auttaa paremmin sopeuttamaan ja kohdistamaan julkisten liikunta- ja kuntoilupalveluiden käyttöasteen nostamiseen tähtäävää viestintää.Perustiedot


Lyhenne

PHYTEL

Hankkeen kokonaiskesto

2018-11-01 - 2019-10-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

48 395 € / 43 395 €


Päätoteuttaja

Petroskoin valtionyliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit


Itä-Suomen Liikuntaopisto