< Takaisin hankkeisiin

PeatStop – Sustainable runoff water management in Karelia and Kainuu (KA10020)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Parantaa valumaveden käsittelyä hankealueen kaupungeissa ja näin vähentää ympäristölle kerääntyvää negatiivista kuormaa.

Keskeiset toimenpiteet

Toimintaosio 1: Julkaistaan rympäristönvalvontaraportti. Toimintaosio 2: Suunnitellaan ensimmäisessä toimintaosiossa määriteltyjen vaatimusten mukaiset valumaveden suodattimet. Toimintaosio 3: Kehitetään ja kokeillaan uusia vaihtoehtoja valumaveden puhdistukseen koealueilla (Petroskoi ja Kajaani) Toimintaosio 4: Tulosten levittäminen.

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

PeatStop

Hankkeen kokonaiskesto

2019-11-01 - 2022-04-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

445 227 € / 400 597 €


Päätoteuttaja

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

REGIONAL COMPANY WATER AND ECOLOGY LLC
Petrozavodsk City Administration
Kajaanin kaupunki