< Takaisin hankkeisiin

Our City is Our Home
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoituksena oli vertailla suomalaisen ja venäläisen työsuojeluun ja työterveyteen liittyvää lainsäädäntöä ja tilastointia ja kehittää tilastointijärjestelmää.

Keskeiset toimenpiteet

• lisätä nuorten ympäristötietoisuutta • Sortavalan koulun pihan rakennustöiden suunnittelu ja toteuttaminen • Sortavalan koulun nro 1 kouluympäristön kunnostaminen

Hankkeen tulokset

Koulujen oppilaiden asenteita ympäristökysymyksiin kartoitettiin kaksivaiheisella kyselytutkimuksella. Kouluihin perustettiin nuorten vaikuttajaryhmät, jotka järjestivät kouluissaan toimintaa ympäristöasioihin liittyen, lisäksi nuorille järjestettiin ympäristökasvatus- ja osallisuuskoulutusta läpäisyperiaatteella koulujen eri oppiaineissa. Opettajille järjestettiin ympäristöseminaareja, joissa asiantuntijat neuvoivat, kuinka ympäristökysymyksiä voi liittää eri oppiaineiden opetukseen. Venäjällä ympäristökeskus luennoi nuorille ympäristökasvatuksesta. Osa venäläisistä nuorista aloitti harrastuksenaan tekemään tutkimustyötä ympäristökeskuksen asiantuntijoiden ohjauksella ja yksi nuorista palkittiin Sortavalan visakoivujen nuorisotutkimustyöstä. Koulujen vaikuttajaryhmäläiset osallistuivat neljään koulutukselliseen suomalaisten ja venäläisten yhteiseen ympäristöleiriin. Yhdellä leireistä esiteltiin oppilaille tehtyjen asennetutkimusten tulokset. Leirit olivat suomalaisille ja venäläisille nuorille luontevia kohtaamispaikkoja ja hyviä tilaisuuksia jakaa kokemuksia ja tutustua naapurimaan kulttuuriin. Leirien, koulutusten ja tapahtumien avulla tuetiin nuorten käsitystä itsestään osana luontoa ja yhteiskuntaa sekä positiivisten tunnesiteiden ja kunnioituksen syntymistä oman elinympäristön ja koko maapallon elämää kohtaan sekä edistetiin nuorten tietoisuutta ympäristöongelmista ja niiden taustoista sekä tuetiin ympäristövastuullisempien ja kestävämpien toimintamallien oppimista. Hankkeen toisena osana oli kouluympäristöjen ja nuorten kouluviihtyvyyden parantaminen. Suomessa oppilaat saivat vaikuttaa koulun pihan suunnitteluun. Venäjällä oppilaat myös osallistuivat koulunpihan ja lähiympäristön kunnostamiseen. Koulunpihan lisäksi kunnostettiin puisto ja ranta-alue, rakennettiin kivipuisto ja kesäteatteri, lisättiin kouluharrastusmahdollisuuksia rakentamalla koripallo-, lentopallo- ja tenniskenttä, korjaamalla ja varustamalla työpaja ja rakentamalla kuntosali pesutiloineen. 30 nuorta oli kesällä 2007 kesätöissä puistossa ja Sortavalan työvoimatoimisto maksoi heille palkan. Tehdyn puistokasvistotutkimustyön perusteella puiston kasvillisuus palautettiin 50-luvun kuntoon ja silloisesta 78 kasvilajista puistossa on nykyään 77 kasvilajia. Oppilaat tekivät istutustyöt suurimmaksi osaksi itse opettajien ohjauksella ja osallistuivat aktiivisesti myös muihin ympäristön kunnostustöihin. Puistoon on hankittu kaikki suunnitellut varusteet kuten suihkulähde, valaisimet, penkit yms. Niiden asentaminen on viivästynyt kunnallistekniikkajärjestelmän suunnittelutyön viipymisen takia. Koulu on sopinut puiston sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpidosta ja siivouksesta projektin päätyttyä Sortavalan kaupungin kanssa. Hankkeen toiminnoista tehtiin dokumenttifilmi.Perustiedot


Lyhenne

Our City is Our Home

Hankkeen kokonaiskesto

2006-03-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

44 498 € / 31 149 €


Päätoteuttaja

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Sortavalan kaupunki
Sortavalan koulu nro 1
Pohjois-Laatokan alueellinen lasten ympäristökeskus
Sortavalan urheiluopisto
Pohjois-Laatokan alueellinen museo
Antropenkovan lasten ympäristökeskus