< Takaisin hankkeisiin

Oulanka-Paanajärvi – wilderness, experiences and well-being (Interreg, Tacis)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Tavoitteena oli turvata ja vahvistaa Oulanka-Paanajärvi puistoparin asemaa luontomatkailun sekä kansallisena että kansainvälisenä vetovoimana ja voimavarana ja täten vaikuttaa myönteisesti paikalliseen kehitykseen luomalla työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.

Keskeiset toimenpiteet

• Luontovalistus- ja retkeilyopastusaineiston, Oulangan kansallispuiston historiakirjan ja elektronisten infopisteiden teettäminen • Arvioinnin laatiminen luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kestävyydestä Oulangan kansallispuistossa • Arvioinnin laatiminen Oulanka-Paanajärvi-puistoparin yhteistyön vaikuttavuudesta • Opaskoulutuksen järjestäminen.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa tuotettiin monenlaista materiaalia, kuten luontovalistus- ja retkeilyopastusaineistoa, Oulangan kansallispuiston historiakirja ja elektronisia infopisteitä. Infopisteet esittelevät Suomen ja Venäjän puolella olevia luontokohteita, joille retkeilijöitä houkutellaan löytämään eri vuodenaikoina ja innostetaan heitä kokeilemaan monia retkeilymuotoja. Myös seudun tarjoamat matkailupalvelut löytyvät samasta paikasta. Hankkeessa tehtiin myös arviointi luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kestävyydestä Oulangan kansallispuistossa. Arvioinnissa havaittu päällekkäisyys kasvistoltaan arvokkaiden alueiden sekä luontomatkailun ja alueen virkistyskäytön kanssa asettaa puistonhoidolle haasteen, joka tulisi ottaa huomioon luontomatkailun jatkosuunnittelussa. Raportti luo pohjan Oulangan kansallispuiston ”hyväksyttävän muutoksen raja” menetelmän parantamiseen sekä antaa työkaluja puiston hoitoon. Elektroniset infopisteet ohjaavat osaltaan kävijöitä ruuhkautuneilta alueilta vähemmän retkeillyille kohteille. Hankkeessa tehtiin myös arviointi Oulanka-Paanajärvi –puistoparin yhteistyön vaikuttavuudesta, joka tulee olemaan tärkeä työkalu yhteistyön tulevassa kehittämisessä, ja järjestettiin opaskoulutus, jonka suoritti jo hankkeen aikana hyväksytysti kahdeksan Oulangan kansallispuiston yhteistyöyrityksen opasta ja kaksi Metsähallituksen asiakaspalveluhenkilöä. Koulutuksen materiaali on kerättynä opetuskansioon ja cd:lle. Koulutus ja siihen liittynyt sertifiointi toimivat esimerkkeinä Metsähallituksen myöhemmissä koulutuksissa.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2005-09-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

406 520 € / 338 388 €


Päätoteuttaja

Metsähallitus, Itä-Suomen puistoalue
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys
Basecamp Oulanka Oy
Oulun yliopisto
Koillis-Suomen aluekeskusohjelma
Sallan kunta
Paanajärven kansallispuisto
PAN Parks -säätiö