< Takaisin hankkeisiin

On the Trail of Nousija Karelians – New Nature Tourism Products from the Republic of Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli inventoida suomalais-venäläisenä yhteistyönä kaksi vesistöaluetta ja valmistella matkailukäyttöä varten kaksi uutta luonto- ja kulttuurimatkailureittiä. Samalla Lieksan alueen ja Mujejärven piirin yrittäjien välille oli tarkoitus luoda uusia suoria kontakteja.

Keskeiset toimenpiteet

• Kolmen inventointimatkan järjestäminen Karjalan tasavaltaan maastoalueilla maastoalueiden ja vesistöjen kulkukelpoisuuden ja retkisoveltuvuuden kartoittamiseksi, • Neuvottelumatkojen järjestäminen Mujejärvelle, Lentiiraan ja Petroskoihin, • Toiminta-alueen historiatietojen hankkiminen Petroskoin valtion yliopistolta, Mujejärven piirin vesistösuunnittelun ja virtaamatietojen selvittäminen Pohjoisten vesiongelmain instituutista, • Matkailuyrittäjien testimatka Tsirkka Kem -joelle.

Hankkeen tulokset

Maastoinventointeja varten Karjalan tasavaltaan tehtiin kolme inventointimatkaa. Yhdellä matkoista inventoitiin Tsirkka-Kemijoen vesistöä kulkemalla kaksi reittiä lävitse kumilautalla. Lisäksi maitse suoritettiin tiestön arviointia reitin vaikutusalueella. Reiteiltä kartoitettiin kosket, leiriytymispaikat, kulkemista haittaavat esteet sekä arvioitiin yleistä kulkukelpoisuutta ja soveltuvuutta vesiretkeilyyn. Toisella matkalla inventoitiin Rukajärven tie –matkailutuotetta ajamalla Lieksajärven itä- ja länsipuolinen tiestö läpi ja arvioimalla tiestön kulkukelpoisuutta, kartoittamalla katkeamat ja muut esteet. Reitit tallennettiin GPS tallentimeen. Kolmannella inventointimatkalla Tiiksa–Borovoi väliseltä reitiltä kartoitettiin kosket, leiriytymispaikat, kulkemista haittaavat esteet sekä arvioitiin reitin yleistä kulkukelpoisuutta sekä soveltuvuutta vesiretkeilyyn. Inventointi toteutettiin tilaamalla matka venäläiseltä Matka-Kos nimiseltä erämatkailuun erikoistuneelta yritykseltä ja kulkemalla reitti läpi venäläisellä kumilautalla. Samalla saatiin testattua paikallisen palvelun soveltuvuutta ja laatua länsimaisen matkailuryhmän näkökulmasta. Matkalla suomalaiset matkanjärjestävät saivat käsityksen esimerkinomaisesta venäläisestä matkatuotteesta sekä venäläisestä palvelusta ja osaamisesta. Testimatkalla mukana olleet koematkalaiset antoivat retkestä myönteistä palautetta ja hankkeen valmistelemat kohteet aiottiin ottaa osaksi yritysten matkailutarjontaa. Hanke avasi nettisivut, jotka esittelevät hankkeen keskeisen tuotannon ja antavat sekä yrityksille että omatoimimatkailijoille valmiuksia lähteä hankkeen luomille ja kuvaamille uusille reiteille. Pohjois-Karjalan keskeiset Venäjälle suuntautuvia luontomatkoja tekevät yritykset integroitiin nettisivustoon. www.kareliaexpert.fi/fi/retket+ja+matkat/matkat+venajan+karjalaan/Perustiedot


Lyhenne

On the Trail of Nousija Karelians

Hankkeen kokonaiskesto

2004-04-01 - 2006-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

30 028 € / 30 028 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Mujejärven piiri
Karjalan tiedekeskus