< Takaisin hankkeisiin

On Ancient Tracks – In Finnish and Russian Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli arkeologisen inventoinnin suorittaminen Kesälahden, Kiteen, Rääkkylän, Tohmajärven, Tuupovaaran ja Värtsilän alueilla sekä arkeologisen kulttuuriperinnön kartoitustyö Karjalan tasavallassa. Alueen muinaisjäännöksistä oli tarkoitus koota digitaalinen paikkatietokanta ja näin korostaa Karjalan esihistorian omaleimaisuutta ja vahvistaa rajanylittävää yhteistyötä.

Keskeiset toimenpiteet

• Arkeologisen inventoinnin toteuttaminen, tutkimusraporttien laatiminen ja tietojen vieminen tietokantaan ja niiden lähettäminen kuntiin ja Museovirastolle valtakunnalliseen tietokantaan laitettavaksi, • Yhteistyö venäläisten arkeologien kanssa, • Äänisen kalliopiirroskirjan tekeminen, • Tieteellisten artikkelien julkaisu • Esitelmien pito Arkeologian päivillä.

Hankkeen tulokset

Arkeologinen inventointi toteutettiin Keski-Karjalassa inventoimalla Kesälahden, Rääkkylän, Kiteen, Tohmajärven, Värtsilän ja Tuupovaaran kunnat. Jokaisesta kunnasta tehtiin tutkimusraportti, tiedot vietiin tietokantaan ja lähetettiin kuntiin. Tietokantaan koottiin myös vanhat arkeologiset tiedot. Inventoinneista saadut tiedot lähetettiin myös Museovirastolle valtakunnalliseen Hertta-tietokantaan laitettaviksi. Laatokan Karjalan alueella arkeologinen inventointi tehtiin yhteistyössä venäläisten arkeologien kanssa. Hankkeessa laadittiin Äänisen kalliopiirroskirja, johon venäläinen arkeologi laati tekstin ja venäläinen valokuvaaja otti valokuvat. Saavutettujen inventointitulosten julkisuutta edistettiin tieteellisten artikkelien ja erilaisten Arkeologian päivillä pidettyjen esitelmien avulla. Suomalais-venäläisen tutkijaseminaarin peruuntumisen takia yhteistyö venäläisten kanssa jäi hankkeen aikana suunniteltua suppeammaksi. Hanke johti kuitenkin jatkoyhteistyöhän venäläisten kanssa, kun hankkeessa toimineet suomalaiset ja venäläiset tutkijat saivat apurahan arkeologiseen tutkimustyöhön, joka koskee karjalaisten alkuperää arkeologian ja fyysisen antropologian valossa. Hankkeen tutkimustulosten perusteella Museovirasto aloitti hankkeen jälkeen kaivaukset Kesälahden Hiidenniemessä TE-keskuksen tuella. Hankkeessa kertynyt kuvamateriaali liitettiin Pohjois-Karjalan museon kuva-arkistoon ja inventointitietoja käytettiin Pohjois-Karjalan museon hallinnoimassa jatkohankkeessa Matka maakunnan menneisyyteen, jonka tavoitteena oli laatia kuntakohtaiset www-sivut esihistoriasta ja tehdä vuorovaikutteinen oppimisympäristö maakuntamuseoon.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2004-01-01 - 2006-05-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

240 000 € / 180 000 €


Päätoteuttaja

Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan museo
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan valtion kotiseutumuseo