< Takaisin hankkeisiin

Novel cross-border solutions for intensification of forestry and increasing energy wood use (KA 388)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen kokonaistavoitteena oli vahvistaa rajanylittävää yhteistyötä uudenlaisten metsä- ja bioenergiaratkaisujen kehittämiseksi.

Keskeiset toimenpiteet

• Metlan Motti-metsänkasvatusohjelmiston muuntaminen Venäjän olosuhteisiin sopivaksi erilaisten metsänhoitokäytäntöjen arvioimiseksi, • Puunkorjuuseen ja logistiikkaan kehitetään paikkatietoon perustuvia päätöstukijärjestelmiä - pysyvien puunkorjuun ja tienrakennuksen mallialueiden perustaminen Venäjän Karjalaan, • Tehometsätalouden, bioenergian ja tienrakennuksen aloihin liittyvien koulutusohjelmien kehittäminen, • Venäjänkielisen rajanylittäviin metsäasioihin keskittyvän tiedonvälityskanavan kehittäminen (www.lesinfo.fi). ¬

Hankkeen tulokset

Hanke vahvisti yhteistyötä Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan metsäsektorin instituutioiden välillä sekä maiden sisällä että yli rajan. Suomessa järjestettyjen koulutustapahtuminen aikana venäläiset asiantuntijat muodostivat hyviä yhteyksiä myös toisella puolella Venäjää toimivien ammattilaisten kanssa. Suomessa pidettyjen koulutustilaisuuksien vaikutus oli valtava. Ne todistivat, että uuden asian käytännössä näkeminen on tärkeää oppimisen ja siihen uskomisen kannalta. Laserkeilauksen käyttö puustotiedossa on hyvin innovatiivinen metodi, joka esiteltiin edunsaajaosapuolelle hankkeen toiminnan aikana. Pitkällä tähtäimellä tämä teknologia voi luoda myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Osallistujat kokivat metsätie-kurssit erityisen mielenkiintoisina. Hankkeen päätulokset olivat uusi innovatiivinen työvälinepaketti, tiedon ja teknologian siirtäminen, uudet valmennusohjelmat sekä rajanylittävät ratkaisut metsäteollisuuden tehokkuuden ja energiapuun käytön kasvattamiseksi. Näitä ratkaisuja ovat uusien metsänhoitoon liittyvien lähestymistapojen ja käytäntöjen identifikaatio ja havainnollistaminen, metsänhoitosuunnitelman laatiminen, energiapuun hankinta ja toimitus, metsätieinfrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito sekä puunhankinta.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-10-01 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

900 000 € / 810 000 €


Päätoteuttaja

Metsäntutkimuslaitos, Itä-Suomen alueyksikkö (METLA)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin valtionyliopisto
Suomen metsäkeskus, Pohjois-Karjalan alueyksikkö
Joensuun kaupunki/ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY)