< Takaisin hankkeisiin

Northern Lights of the East II
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Idän Revontulet on mukana puun hankinnassa, sahaustoiminnassa ja sahatavaran markkinoinnissa sekä erämatkailutoiminnassa Karjalassa. Sahaustoiminnassa Idän Revontulet tuo Suomeen valmista sahatavaraa omaan kuivaamoonsa, josta myy sitten sahatavaran eteenpäin Suomeen ja muualle Eurooppaan. Puun hankinnasta ja sahaustoiminnasta vastaa Paanajärvi –niminen yhteisyritys, joka myy itse puhtaan kuitupuun suoraan Stora Ensolle Kemijärven tehtaalle. Matkailutoiminnot on keskitetty yhteisyrityksen omistamaan Zipringan erämatkailukeskukseen Paanajärven kansallispuiston välittömään läheisyyteen. Erämatkailutuotteina ovat metsästys- ja kalastusmatkat. Erämatkailukeskus pystyy palvelemaan yhdellä kertaa 36 hengen matkailijaryhmän. Tämän hankkeen tavoitteena on perehdyttää yrityksen henkilökuntaa eräkeskuksen ja Pääjärven sahan toimintoihin.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Northern Lights of the East II

Hankkeen kokonaiskesto

2001-01-01 - 2021-04-07

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

42 046 € / 21 023 €


Päätoteuttaja

Idän Revontulet Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit