< Takaisin hankkeisiin

Northern Gateway to Karelia – Internationalisation of Local Tourism
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena oli kehittää ja lisätä suomalaisten ja venäläisten matkailualan yritysten yhteistyötä ja yhteisiä tuotteita, kehittää markkinointimateriaaleja ja toteuttaa markkinointitoimenpiteitä. Tuotekehitystä haluttiin suunnata kansainvälisiin tuotteisiin, joiden kehittämiseksi hankkeessa oli mukana keskieurooppalaisia matkanjärjestäjiä.

Keskeiset toimenpiteet

• Tuotekehitystyö • Wildlife in Finland -DVD:n tuottaminen yhteistyössä muiden alueella toimivien hankkeiden ja kymmenien yritysten kanssa • Markkinointimateriaalin tuottaminen • Osallistuminen eurooppalaisiin myynti- ja messutapahtumiin • Neljän seminaarin järjestäminen yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa • Kansainvälisten lehdistö- ja matkanjärjestäjien tutustumismatkojen järjestäminen hankealueelle.

Hankkeen tulokset

Yritykset tekivät hankkeen aikana tuotekehitystyötä pääosin omana toimintanaan, mutta osa tuotteista/ tuotepaketeista tuotettiin varsinaisesti tämän hankeen toimintoina ja osa osin liittyen hankkeeseen. Toimintaan vaikuttivat toimintaympäristössä erityisesti Venäjän puolella tapahtuneet muutokset, kuten rajavyöhykkeen laajeneminen ja matkailuyrityksiä koskevan lainsäädännön muuttuminen. Hankkeessa tuotettiin aluetta esittelevä Wildlife in Finland DVD yhteistyössä muiden hankkeiden ja kymmenen yrityksen kanssa, joista viisi oli hankkeen partneriyritystä. Lisäksi markkinointimateriaalina suunniteltiin ja tuotettiin kevyt standi käytettäväksi eri messu- ja myyntitapahtumissa. Osallistuminen Eurooppalaisiin messu-, myyntitapahtumiin toteutuikin tavoitteiden mukaisesti, hanke osallistui eri muodoissa neljään eri tapahtumaan Ranskassa, Espanjassa, Saksassa ja Englannissa. Lisäksi osallistuttiin kansainväliseen Wild Taiga tapahtumaan Kuhmossa. Hanke myös toteutti tai oli yhteistyökumppanina neljän seminaarin toteutuksessa. Osallistumisen useammille messuille mahdollisti yhteistyön muiden käynnissä olleiden hankkeiden ja yritysten kanssa. Kansainvälisten lehdistö- ja matkanjärjestäjien tutustumismatkoja hankkeen toiminta-alueelle järjestettiin neljä. Vierailut järjestettiin yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa, mm. The Thousand Lakes -hankkeen kanssa. Vierailut nostivat tietoisuutta alueesta, joskin tunnettuus havaittiin edelleenkin vähäiseksi. Vierailujen tuloksena julkaistiin mm. Karjalasta kertova artikkeli italialaisessa Gulliver -lehdessä. Kansainvälisten hankepartnereiden määrä toteutui tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen toiminnoissa oli mukana kolme saksalaista matkanjärjestäjää.Perustiedot


Lyhenne

Northern Gateway to Karelia – Internationalisation of Local Tourism

Hankkeen kokonaiskesto

2005-09-01 - 2007-10-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

198 903 € / 169 068 €


Päätoteuttaja

Kajaanin ammattikorkeakoulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan taloudellisen kehityksen ministeriö
Oulun yliopisto / koulutus- ja tutkimuspalvelut
Metsähallitus / Villi Pohjola