< Takaisin hankkeisiin

Northern Dimension advisory network – North Karelia
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli Pohjoista ulottuvuutta koskevan tietopalvelutoiminnan kehittäminen ja verkottaminen Suomessa ja rajan yli.

Keskeiset toimenpiteet

• Tietopalveluverkoston keskeisimmän Internet-palvelutuotteen uudistaminen, • Ruska-viruaalikirjaston uudistaminen teknisesti ja sisällöllisesti, • Tietokannan laajentaminen uusille aloille (kuten politiikka, talous, sosiaali- ja terveysala, koulutus ja tutkimus, kulttuuri ja kansalaisyhteiskunta sekä ympäristö), • Hakutoimintojen tekninen uudistaminen, • Tietopalveluverkoston tilaisuuksien, seminaarien ja informaatikoiden koulutuksen järjestäminen (Tilaisuuksien erityisaloina olivat mm. Venäjä-tietopalvelut, Sosiaalinen turvallisuus, Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus sekä Pohjoinen kulttuurinen kumppanuus)

Hankkeen tulokset

Hankkeessa Pohjoisen ulottuvuuden tietopalveluverkoston keskeisin palvelutuote www.northerndimension.net uudistettiin. Myös Ruska -virtuaalikirjasto uudistettiin teknisesti ja sisällöllisesti. Virtuaalikirjaston sisältöä laajennettiin lisäämällä uusia työkaluja rajanylittävään yhteistyöhön: ilmoitustaulu, tapahtumakalenteri, kimppakyyti- ja kysy kirjastonhoitajalta -palvelut sekä Karjalan tiedonhaun opas, joka sisältää tietoa Karjalan kartoista ja tilastoista sekä ohjeita ja vinkkejä Karjalan tasavaltaan matkustavalle. Lisätyt perustieto- ja linkkitietokannat sisältävät tietoa seuraavilta aloilta: politiikka, talous, sosiaali- ja terveysala, koulutus ja tutkimus, kulttuuri ja kansalaisyhteiskunta sekä ympäristö. Myös sivujen nimi uudistettiin KareliaInfoksi, www.kareliainfo.org. Petroskoin valtionyliopiston kirjasto osallistui virtuaalikirjasto KareliaInfon sisällöntuotantoon tuottamalla hankkeelle asiantuntijapalveluna Karjalan tasavallan tiedonhaun oppaan sekä tietoa mm. kartoista, tilastoista, tapahtumista sekä Karjalan tasavallan ympäristöön liittyvistä materiaaleista. Uudistettu tietopalvelu ja virtuaalikirjasto suunniteltiin aiempia sovelluksia selvästi uudemmalla ja joustavammalla tekniikalla. Tietopalvelun haku- ja selaustoiminnot koordinoitiin teknisesti siten, että haku kattaa omien sivujen lisäksi myös tietopalveluverkoston partnereiden internet-kotisivustojen sisällöt. Virtuaalikirjaston haku ja selaus tulee kattamaan myös RUSSIAInfon linkkitietokannan ja Metadatan. KareliaInfo virtuaalikirjaston sisällön uudistus koordinoitiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin RUSSIAInfon ja Lapin yliopiston Arktisen keskuksen BarentsInfon kanssa. Hanke osallistui tietopalveluverkoston tilaisuuksien järjestelyihin ja oli järjestämässä erilaisia pohjoista ulottuvuutta käsitteleviä seminaareja ja informaatikoiden koulutusta / Venäjä -tietopalveluiden kehittämistapahtumia Joensuussa, Petroskoissa ja Sortavalassa. Tilaisuuksien erityisaloina olivat mm. Venäjä-tietopalvelut, Sosiaalinen turvallisuus, Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus sekä Pohjoinen kulttuurinen kumppanuus. Tilaisuudet toimivat osana hankkeen markkinointia ja mahdollistivat Pohjoisen ulottuvuuden ja sen osa-alueiden tutuksi tuomista alueella. Hanke tuotti markkinointimateriaalia Virtuaalikirjaston ja hankkeen markkinoimiseksi.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2002-10-01 - 2005-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

268 334 € / 241 233 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin yliopiston kirjasto
Petroskoin kansallinen kirjasto