< Takaisin hankkeisiin

Northern Cross-Border Cultural Experts (KO174)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Tavoitteena oli lisätä lappilaisten opiskelojoiden keskuudessa mielenkiintoa rajat ylittävään yhteistyöhön ja venäjän kulttuuriin ja kieleen, sekä lisätä opiskelijoiden tietoisuutta rajat ylittävän yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista heidän osaamiselleen. Toiseksi tavoitteena oli antaa Murmanskin alueen opiskelijoille mahdollisuus saada käytännön kokemusta Lapista, kehittää osaamistaan kulttuurisista kysymyksistä ja omasta opiskelualastaan sekä tarjota heille mahdollisuus tutustua lappilaisiin työmarkkinoihin. Hanke pyrki vahvistamaan venäläisten ja suomalaisten opettajien keskuudessa kulttuurien tuntemusta ja oman erityisalansa tuntemusta, tutustuttamaan heitä naapurimaansa pedagogisiin käytäntöihin sekä lisäämään heidän yhteyksiään lappilaisiin työmarkkinoihin. Neljänneksi, hankkeen tavoitteena oli lisätä lappilaisten ja venäläisten yritysten keskuudessa kummankin maan kulttuurien ja kielen tuntemusta sekä auttaa niitä kiteyttämään käyttämättömän potentiaalinsa joka on käytettävissä rajat ylittävän yhteistyön ja muun toiminnan kehittämiseen. Kaiken kaikkiaan hanke syventää osallistuvien opiskelijoiden, opettajien ja yritysten kulttuurista ymmärrystä ja lisää näiden tietoisuutta valtakunnan rajan takana ja yhteistyössä piilevistä mahdollisuuksista. Hanke tarjoaa työkaluja näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Keskeiset toimenpiteet

-seminaarit ja työpajat -vierailut naapurimaahan -tiedotustilaisuudet opiskelijoille ja opettajille -tapaamiset partnerien ja verkoston kesken -aiheeseen perehdyttävät opinnot, luennot, teemaviikko, työssäoppimisjaksot ja opinnäytetyöt -opiskelija- ja opettajanvaihto

Hankkeen tulokset

Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia on luotu ja jaettu edistämän opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta. Opiskelijoille, opettajille ja yrityksille on luotu räätälöityjä ja kohdennettuja oppimiskokonaisuuksia kulttuurin ja kielten alalla. Hanke on järjestänyt seminaareja ja valmistanut julkaisuja poronhoidosta, matkailusta, rakennusalasta ja yrittäjyydestä. Hankkeen tuloksena on allekirjoitettu sopimuksia tulevasta yhteistyöstä oppilaitosten välillä.Perustiedot