< Takaisin hankkeisiin

Niirala’s infrastructure 2006
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Niiralan teollisuusalueen kautta kulki vuosittain merkittävä määrä puutavaraa ja muita hyödykkeitä. Alueella toimi kahdeksan yritystä. Niiralan alueella oli mittavia tarpeita turvata toimivat liikenneyhteydet parantamalla alueen tiestöä ja kuivatusta sekä turvallisuusjärjestelyjä. Hankkeella haluttiin luoda edellytykset Niiralan teollisuusalueen kehittymiselle merkittäväksi rajatoimintoja hyödyntävien yritysten alueeksi ja parantaa nykyisten alueen yritysten toimintaedellytyksiä.

Keskeiset toimenpiteet

• teollisuusalueen liittymäjärjestelyt, • teollisuusalueen lävitse kulkevan tiestön parantaminen/rakentaminen ja siihen liittyvät tasoristeysjärjestelyt, • (auto)puutavaran varastointialueet tarvittavine tiestöineen, • (rautatie) varastokenttien tiestön kunnostus, kuivausjärjestelyt kaikille osakokonaisuuksille, • vesijohdon rakentaminen alueelle

Hankkeen tulokset

Hankkeessa toteutettiin hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet: teollisuusalueen liittymäjärjestelyt, teollisuusalueen lävitse kulkevan tiestön parantaminen/rakentaminen ja siihen liittyvät tasoristeysjärjestelyt, (auto)puutavaran varastointialueet tarvittavine tiestöineen, (rautatie) varastokenttien tiestön kunnostus, kuivausjärjestelyt kaikille osakokonaisuuksille, vesijohdon rakentaminen alueelle ja samalla varavedeksi Värtsilän vesikunnalle ja viemäriverkosto osalle aluetta sekä kameravalvonta.Perustiedot


Lyhenne

Niirala's infrastructure 2006

Hankkeen kokonaiskesto

2005-11-01 - 2006-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 166 300 € / 816 250 €


Päätoteuttaja

Tohmajärven kunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit