< Takaisin hankkeisiin

Niirala industrial railway construction project 2004
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Niiralan teollisuusalueen toimivuutta ja saada lisäkapasiteettia purkaus-, lastaus- ja varastointipalveluille. Raiteistoa kehittämällä tullaan lisäämään Niiralan teollisuusalueella käsiteltävän tavaran määrää. Hankkeessa kunnostettaisiin olemassa olevaa raidetta noin 300 metrin osalta työ- ja liikenneturvallisuuden säilyttämiseksi sekä rakennettaisiin myös uutta raiteistoa.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeessa rakennettiin: • uutta rautatietä noin 540 raidemetriä vaihteineen, lastausalueiden tiestöineen ja puutavaran varastoalueineen (noin 3,5 ha) • yksi uusi vaihde • parannettiin entistä rautatietä noin 450 raidemetriä ja entistä lastausalueen tiestöä noin 600 metriä • rakennettiin uutta hulevesiviemäriä noin 150 metriä, uusia avo-ojia noin 700 metriä ja uusia rumpuja 8 kappaletta (noin 90 metriä) • uudelle rautatielle valaistus • vesijohtoa noin 500 metriä ja viemäriä noin 150 metriä

Hankkeen tulokset

Tehtyjen toimenpiteiden ja etenkin laajennetun raiteiston sekä uusien varastoalueiden tarpeellisuus näkyi selvästi, kun varastoalueita oli otettava käyttöön jo työmaan ollessa käynnissä. Toimenpiteiden tarpeellisuus korostui myös, kun paperialan lakon seurauksena kaikki käytettävissä olevat varastoalueet täyttyivät.Perustiedot


Lyhenne

Niirala industrial railway construction project 2004

Hankkeen kokonaiskesto

2004-03-01 - 2004-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

598 839 € / 419 187 €


Päätoteuttaja

Värtsilän kunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit