< Takaisin hankkeisiin

Niirala border station’s telemetric traffic control system on main road 70
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Niiralan rajanylityspaikan liikennemäärät kasvoivat jatkuvasti, minkä seurauksena myös liikenneturvallisuusriskit kasvoivat. Hankkeen tavoite oli parantaa raja-aseman liikenteen sujuvuutta ja työntekijöiden työturvallisuutta.

Keskeiset toimenpiteet

• rakentaa Niiralan raja-asemalle sähköinen liikenteen ohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa liikenteen ohjauksen suoraan raja-aseman valvontatiloista.

Hankkeen tulokset

Niiralan raja-aseman kaistajärjestelyjen telemaattinen liikenteenohjausjärjestelmä toteutui suunnitelmien mukaisesti. Hanke muodostui kolmesta eri urakasta: telematiikka, muuttuvat opasteet ja liikennepuomit. Telematiikkaurakassa toteutettiin telematiikkajärjestelmä, aluekaapelointi, liikennevalot ja tievalaistus. Muuttuvat opasteet -urakassa hankittiin ja asennettiin muuttuvan liikenteenohjauksen opasteet tukirakenteineen ja valaisimineen. Liikennepuomit -urakassa rajanylityspaikalle hankittiin ja asennettiin suunnitelmien mukaiset kauko-ohjattavat sähkökäyttöiset liikennepuomit (16 kpl). Liikenteenohjausjärjestelmän suunnittelija (YSP Oy) laati ohjausjärjestelmää koskevan käyttöohjeen ja raja-aseman henkilökunnalle järjestettiin kaksi käyttökoulutustilaisuutta Rajanylityspaikan henkilökunta otti uuden liikenteenohjausjärjestelmän käyttöön helmikuun lopussa 2007. Sähköisellä liikenteenohjausjärjestelmällä raja-aseman valvontatiloista voidaan ohjata liikennettä sekä varsinaisilla ajokaistoilla että uusilla nopean liikenteen kaistoilla. Järjestelmä paransi liikenteen sujuvuutta ja nopeutti rajalla tapahtuvaa tarkastusta sekä paransi henkilökunnan työturvallisuutta ja henkilökunnan toimintamahdollisuuksia.Perustiedot


Lyhenne

Kt 70 Niiralan raja-aseman telemaattinen liikenteen ohjaus

Hankkeen kokonaiskesto

2005-02-01 - 2007-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

800 550 € / 800 550 €


Päätoteuttaja

Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit