< Takaisin hankkeisiin

New Horizons 2012-2014 (KO482)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tarkoitus oli edistää rajat ylittävää yhteistyötä kulttuurialalla: kulttuurihallinnon, alan yrittäjyyden ja taiteellisten tuotantojen yhteistyötä Pohjois-Skandinavian ja Luoteis-Venäjän välillä. Täten vahvistetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta alueella.

Keskeiset toimenpiteet

Hanke koostui viidestä osahankkeesta jotka kaikki pyrkivät vahvistamaan ihmisten välisiä kontakteja alueella ja tehostaa rajat ylittävää yhteistyötä aloillaan. - Barents Forum of Strategic Cultural Planning and Policy Implementation, foorumi Barentsin alueen kulttuuripolitiikan alan foorumi; - Young Entrepreneurs fur culture and the creative sector, nuorten kulttuuri- ja luovien alojen yrittäjien yhteistyöprojekti - Museum, cultural heritage and northern identity, museoalan ja kulttuuriperinnön alan yheistyöhanke - X-border 2013 – kuvataidehanke - Sound of Barents – musiikin alan hanke

Hankkeen tulokset

Hankkeen alaosioiden lukuisat tuotokset, näyttelyt, seminaarit, työpajat, konsertit, koulutustilaisuudet, jne ovat olleet onnistuneita. Ne ovat saaneet aikaan elävää rajat ylittävää yhteistyötä, osoittautuneet kohderyhmilleen tärkeiksi ja lisänneet alueen kulttuurisia identiteettejä koskevaa tietoutta.Perustiedot