< Takaisin hankkeisiin

NatureHEALTH (KA2019)
Rahoitusohjelma Karelia CBC 2014-2020

Hankkeen tavoite

Tutkia eri tekijöitä luonnon käyttämisessä välineenä paremman terveyden ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Näitä tekijöitä ovat tilat, palvelut, palveluntarjoajat, kehityshalut, tieteelliset tulokset, tieto ja päätöksentekijöiden asenteet.

Keskeiset toimenpiteet

• Kerätä tutkimustietoa luonnon ja terveyden välisestä yhteydestä. • Haastatella Joensuun ja Petroskoin tärkeitä virkamiehiä ja raportoida heidän asenteistaan ja mahdollisuuksistaan kaupunkiensa viheralueiden kehitykseen. • Haastatella kansalaisia ja kohderyhmien jäseniä heidän tietoisuudestaan luonnon ja terveyden välisestä yhteydestä ja halukkuudestaan käyttää luontoa terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. • Tutkia luontopohjaisten palveluiden julkisia ja yksityisiä tuottajia Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa ja heidän halukkuuttaan kehittää luonto- ja terveyspalveluiden tarjontaa.

Hankkeen tulokset

Hankkeen päätavoite on saavutettu kokonaisvaltainen ymmärrys luonnon ja terveyden ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. Tietoa kerättiin eri tavoin: analysoimalla luontoon ja terveyteen liittyviä tieteellisiä artikkeleja ja haastattelemalla luontopalveluiden tuottajia sekä Joensuun ja Petroskoin kansalaisia ja virkamiehiä. Kerätty tieto lisää monien Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan ihmisten ja toimijoiden ymmärrystä luonnon ja terveyden ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia ottaa aktiivisemmin käyttöön toimenpiteitä, jotka kehittävät ja parantavat luonnollisia hyvinvointipalveluita ja lisäävät ihmisten halukkuutta olla ulkona ja liikkua ja harrastaa luonnossa.Perustiedot


Lyhenne

NatureHEALTH

Hankkeen kokonaiskesto

2018-10-04 - 2019-05-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

49 990 € / 44 991 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan kansanterveys ry
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Metsähallitus, Luontopalvelut Parks and Wildlife Finland
Hyväntekeväisyyssäätiö “Karjalan terveys”
Karjalan tasavallan terveysministeriö