< Takaisin hankkeisiin

Music: education for inspiration (KA498)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli luoda edellytykset rajanylittävälle kulttuuritilalle Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa sekä edistää kestävää yhteistyötä musiikki- ja taideinstituutioiden ja paikallisten yhteisöjen välillä.

Keskeiset toimenpiteet

• Selvitys musiikki- ja taideinstituutioiden nykytilasta • Suomalais-venäläisten musiikkiproduktioiden valmistelu • Nuorison ja ammattilaisten välisen kulttuurivaihdon edistäminen • Verkostoituminen • Musiikkilaboratorioiden lanseeraaminen • Festivaalien ja koulutusinstituutioiden markkinointi • Koulutusseminaarien valmistelu ja toteutus musiikki- ja taideopettajille

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana järjestettiin 23 yhteistä konserttia ja elävän musiikin tapahtumaa. Kaksi musiikkilaboratoriota varusteltiin täysin Rautio-opistossa ja Joensuun konservatoriossa. Hanke valmisti kaksi selvitystä musiikki-instituutioiden tilasta Joensuussa ja Petroskoissa johtaen uusiin työkaluihin musiikkiopintojen laadun varmistamiseksi. Opintosuunnitelmia päivitettiin seitsemässä partneri-instituutiossa. Lisäksi uusia opetus- ja oppimismenetelmiä toimeenpantiin koko hankkeen ajan. Kaikki mainitut aktiviteetit ja toiminnot ovat tehokkaasti ja odotetusti auttaneet aikaansaamaan kaivattuja tuloksia. Tuloksia ovat muun muassa parantunut musiikkikoulutus projektialueella; helpottunut pääsy musiikkipalveluihin, parantunut työtehokkuus kumppanikouluissa uusien viestintä- ja hallintotaitojen avulla; sujuvampi viestintä oppilaitosten sekä ympäröivän yhteisön välillä. Yhteisesti järjestetyt konsertit ja seminaarit saivat paljon näkyvyyttä, julkisuutta ja vaikuttavuutta mediassa and paikallisten ihmisten keskuudessa alueilla, joilla yksittäiset instituutiot järjestivät tapahtumia. Tämä johti taideoppilaitosten kohonneeseen profiiliin ja arvostukseen laajemmin yhteiskunnassa ja vaikutti päättäjien asenteisiin. Musiikkilaboratoriot ovat tarjonneet mahdollisuuksia uuden tiedon ja viestintäteknologian hyödyntämiselle musiikkikasvatuksessa ja erilaisissa oppimisprosesseissa.Perustiedot