< Takaisin hankkeisiin

Museum for family (KA 493)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli parantaa kulttuurien välistä kompetenssia sekä Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan lasten kulttuurista itseidentifikaatiota.

Keskeiset toimenpiteet

• Selvitys kulttuurikompetenssin tasosta sekä asiakkaiden tyytyväisyydestä Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan kansallismuseoiden palveluihin • Karjalan tasavallan kansallismuseon ja Joensuun Carelicum-museon tilojen kunnostaminen, perinteisen izba-sistustyylin jäljittely, perinteisten työkalujen ja lelujen jäljittäminen • Koulutus- ja vapaa-ajan ohjelmien kehittäminen ja toimeenpano koko perheelle tarkoitetussa tilassa • Valokuvausmatkan organisointi Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan alueella perhekuvanäyttelyn järjestämiseksi • Karjalaisten, venäläisten ja suomalaisten laulujen äänittäminen CD:lle kielikylvyn tarjoamiseksi

Hankkeen tulokset

Sekä Karjalan tasavallan kansallismuseossa että Pohjois-Karjalan museossa luotiin virkistys- ja koulutustiloja ympärivuotista toimintaa varten. Hanke saavutti kaikki asetetut tavoitteet ja ylitti arvioidut kävijämäärät. Yli 3000 tuhatta museovierailijaa hyödynsi leikkihuoneita hankkeen toimeenpanon aikana arvioidun 600:n sijaan. Leikkihuoneissa vierailleiden vanhempien antama palaute osoittaa, että yleisö arvostaa hankkeen tekemää työtä ja sen tuloksia. Leikkihuoneet tarjoavat lapsille mahdollisuuden oppia eri etnisyyksistä ja kulttuureista.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2011-04-09 - 2014-04-08

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

302 438 € / 272 179 €


Päätoteuttaja

Karelian Education Development Fund (audit center)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan kansallismuseo
Joensuun kaupunki/ Pohjois-Karjalan museo