< Takaisin hankkeisiin

Mt. 866 The border of Sänkikangas
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on Kuusamosta Kortesalmen-Suoperän kautta Venäjälle menevän seudullisen tien parantaminen. Tiellä on runsaasti Venäjältä tulevaa puutavaraliikennettä. Tien heikko kunto ai-heuttaa suuria vaikeuksia puutavaran kuljetukselle etenkin keväisin kelirikon aikaan. Pitemmät kul-jetuskeskeytykset aiheuttavat seisokkivaaran Kuusamon puunjalostusteollisuudelle. Yhteys on osa Kalottialueen yhteyssuunnitelmaa Karjalan tasavallan pohjoisosiin. Hanke tukee myös Karjalan ta-savaltaan suuntautuvaa matkailuliikennettä.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Mt. 866 Sänkikangas-valtakunnan raja

Hankkeen kokonaiskesto

1997-01-01 - 1999-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

1 264 994 € / 558 634 €


Päätoteuttaja

Oulun tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit