< Takaisin hankkeisiin

Moving Towards Wellbeing (SE490)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin tavoitteena on edistää kestävää, alueen hyvinvointiin liittyvää talouskehitystä. Projekti tukee alueellisia yritystoimia Leningradin, Päijät-Hämeen, Pietarin ja Kymenlaakson alueilla. Sen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon ja niihin liittyvän yrittäjyyden välistä yhteistyötä sekä kehittää yrittäjyyteen liittyvää liiketoimintaa ja koulutusta. Tavoitteena on myös vastata alueen yrittäjien erityistarpeisiin ja tätä kautta tukea heidän toimiaan esimerkiksi palveluiden kehittämisessä. Yritysten ja akateemisten instituutioiden välisen yhteistyön mahdollistavat parannukset alueellisessa kehityksessä, liike-elämän verkostoitumisessa ja yliopistojen välisessä yhteistyössä.

Keskeiset toimenpiteet

- Yrittäjyyden edistäminen - Liike-elämän koulutuksen ja suomalais-venäläisen yhteistyön edistäminen - Verkostoitumien ja yhteistyön edistäminen

Hankkeen tulokset

Projektipartnereiden hyvin toimivan ja jatkuvan yhteistyön ansiosta projektissa saavutettiin mm. seuraavaa: 203 osallistujaa työryhmissä, 187 osallistujaa eri aihekohtaisissa seminaareissa, 35 opiskelijaa suoritti virtuaalikurssin “Active competence in entrepreneurship” ja tuotettiin verkostolle yhteinen internet-sivusto tiedon jakamista varten. Lisätietoa saatavilla www.wellbeingconnection.fi.Perustiedot


Lyhenne

Moving Towards Wellbeing

Hankkeen kokonaiskesto

2012-04-01 - 2014-09-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

451 016 € / 300 000 €


Päätoteuttaja

Lahden ammattikorkeakoulu
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Presidentillinen talouden ja julkishallinnon akatemia, Viipurin toimipiste
Pietarin valtiollinen talousyliopisto