< Takaisin hankkeisiin

Monument of the Winter War
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli matkailun lisääntyminen Raatteentiellä noin 30 prosentilla, uusien työpaikkojen muodostuminen ja olemassa olevien turvaaminen. Tarkoituksena oli samoin lisätä yleistä mielenkiintoa sotahistoriaa kohtaan sekä vaalia talvisodan perintöä.

Keskeiset toimenpiteet

• Talvisodan monumentin rakentaminen Raatteen tielle, • Sotahistorialliseen tutkimukseen panostaminen Venäjän tiedeakatemian ja Joensuun ja Petroskoin yliopistojen kanssa, sotahistorian tutkijoiden yhteistyöverkon luominen.

Hankkeen tulokset

Monumentti suunniteltiin kentäksi, johon aseteltiin luonnonkivi jokaiselle Suomussalmella 1939-40 kaatuneelle sotilaalle (n. 23 000 kiveä). Hanke toteutettiin ja noin 3 ha laajuinen monumentti rakennettiin suunnitelmien mukaan. Matkailijamäärät Raatteentiellä nousivat hankkeen aikana kaikkiaan yli 50 prosentilla täten ylittäen tavoitteet. Museon ja muistomerkin vierailijamäärien kasvu näkyi hyvin myös kahvion myyntimäärissä. Vielä kesällä 2008 kävijämäärät ja liikevaihto olivat pysyneet samoissa lukemissa. Hankkeessa luotiin yksi uusi työpaikka ja säilytettiin yksi vanha työpaikka. Venäjän Tiedeakatemia keräsi tietoa Puna-armeijasta ja Joensuun ja Petroskoin yliopistot tekivät tutkimustyön Suomussalmen siviilisotavangeista vuosina 1939-40. Tutkimushanke oli Venäjällä ensimmäinen objektiivinen tieteellinen tutkimus talvisodasta. Hankkeen ympärille kehittyi Suomeen ja Venäjälle tutkijaverkosto, jota toimittajat ja tutkijat käyttävät edelleen apunaan. Hankkeen myötä mielenkiinto talvisodan historiaa kohtaan on noussut Suomessa, Venäjällä ja muuallakin, ja myös hankkeen jälkeen aihe on ollut paljon esillä. Yhdysvaltalainen MastersWork Media julkaisi talvisotafilmin Fire & Ice, Yle on tehnyt aiheesta muutamia lyhyitä dokumentteja, Raatteentien taisteluista on julkaistu useita kirjoja ja aihetta sivutaan lukemattomissa kirjoissa. Kotisivuilla www.heninen.net/raatteentie ja www.raatteenportti.fi käy edelleen runsaasti väkeä. Sotahistoriallisia matkoja järjestetään Venäjälle ja venäläiset/ ukrainalaiset matkatoimistot järjestävät matkoja Suomussalmelle. Sotahistoriaan liittyviä tuotteita myydään paitsi Raatteen portissa, myös sen internetsivuilla.Perustiedot


Lyhenne

Talvisodan monumentti

Hankkeen kokonaiskesto

2002-07-01 - 2004-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

322 484 € / 225 739 €


Päätoteuttaja

Suomussalmen kunta
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Petroskoin yliopiston historian tiedekunta
Venäjän Tiedeakatemia
Karjalan Opettajain jatkokoulutusinstituutti
Taistelumaineen museo
Joensuun yliopisto
Suomen sotamuseo
Sotahistorian laitos