< Takaisin hankkeisiin

Mining Road (КА 334)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia matkailukohteita, tehdä alueesta houkuttelevampi matkailijoiden keskuudessa sekä tukea geologisiin kohteisiin ja kaivosmonumentteihin perustuvan populaaritieteellisen matkailun kestävää kehitystä Karjalassa ja Suomessa.

Keskeiset toimenpiteet

• Vanhojen kaivosten ja kaivosalueiden kartoittaminen ja tutkiminen • Pilottialueiden suunnittelu ja rakennus • Levittäminen ja markkinointi

Hankkeen tulokset

Hankkeen saavutukset ylsivät molemmille puolille raja. Uusia kohteita valmistettiin Outokoummun kaivosmuseossa ja Tulmozero-kaivospuistossa. Hankkeen toimeenpanon aikana perustettiin Tulmozeron puisto, joka kykenee nyt palvelemaan Kolatselgan kylän läpi kulkevia ja ehkä puistossa poikkeavia turistiryhmiä ja omatoimimatkailijoita. Matkailijoiden kohonnut määrä tarjoaa uusia matkailun kehittämismahdollisuuksia paikallisille esimerkiksi majoitus-, ruoka- tai matkamuistopalveluiden kautta. Vierailijoiden määrä Outokummun kaivosmuseossa kasvoi laajennettujen ja paranneltujen palveluiden ansiosta. Mining Road -reitistä julkaistiin sen historiasta kertova kirja, kaivosmuseoon järjestettiin tutustumisretkiä ja uusia oppaita koulutettiin. Kohteesta tuotettiin myös sarja uutta visuaalista markkinointimateriaalia. Materiaalia jaettiin matkailuyrityksiin, mikä paransi heidän mahdollisuuksiaan järjestää reitin tutustumisretkiä. Hankkeen toimenpiteiden jälkeen paikalliset ihmiset alkoivat kiinnittämään enemmän huomiota alueensa historiaan ja nuoret kiinnostuivat oppaina toimimisesta. Tulmozeron rautapuistossa avattiin kolme uutta työpaikkaa, minkä voidaan katsoa olevan vasta alkua.Perustiedot


Lyhenne

Mining Road

Hankkeen kokonaiskesto

2012-04-21 - 2014-12-20

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

797 010 € / 714 169 €


Päätoteuttaja

Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen geologian instituutti
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Geologian tutkimuskeskus
Outokummun kaupunki, Kaivosmuseo
Prääsän kansallisen piirin hallitus
Karjalan alueellinen valtionmuseo
Markkinointiosakeyhtiö i2
Karjalan tasavallan opetusministeriö