< Takaisin hankkeisiin

MineHealth – Sustainability of miners’ well-being, health and work ability in the Barents region (KO303)
Rahoitusohjelma Kolarctic ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointia, terveyttä ja työkykyä kaivostyöläisten keskuudessa pitkällä aikavälillä. Koska työtä Barentsin alueen kaivannaisteollisuudessa luonnehtii altistuminen ankarille sääolosuhteille, hankkeen erityistavoitteena on: - tunnistaa ja analysoida riskejä jotka ovat luonteenomaisia Barentsin alueen kaivostyölle - optimoida henkilökohtaiset suojavarusteet melua, ilmassa olevia hiukkasia, haihtuvia aineita, tärinää, mekaanista rasitusta ja vauroita vastaan, suhteessa kylmäsuojaukseen. - tuottaa tukea kaivosalan opetukselle ja opiskelulle ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeamman asteen oppilaitoksissa - lisätä tietoa kaivosalan vaikutuksista alueen kehittämiseen - selvittää ja minimoida - kylmyyden aiheuttamaan epämukavuutta -työtehon ja työkyvyn heikkenemistä - liiallista fyysistä rasitusta - vammautumusriskejä - lisätä tietoa kylmyyden ja tärinän yhteisvaikutuksen aiheuttamista haitoista. - lisätä tietoa dieselpakokaasujen, hiukkasille altistumisen ja tärinän yhteisvaikutuksena aiheuttamista lievistä tulehdustiloista kylmissä työolosuhteissa - lisätä tietoa siitä miten työskentelytapoja ja työvälineitä muuttamalla voidaan vähentää alaselän kipuriskiä.

Keskeiset toimenpiteet

Hanke on toteuttanut tutkimusta seuraavista, kylmän ilmanalan kaivostyöhön liittyvistä erityispiirteistä: WP 1: Kylmyys, siltä suojautuminen ja hyvinvointi WP 2: Kylmyys ja tärinä WP 3: ilmateitse leviäville aineille altistumisen ja kylmyyden yhteisvaikutus

Hankkeen tulokset

Hanke on lisännyt tietoa siitä miten voidaan selviytyä kaivostyön haastavista olosuhteista arktisella alueella (Kylmyys, pöly, myrkylliset kaasut, melu ja tärinä) Kaivosalan työnetkijät, yritykset, tutkijat ja terveyspalveluiden tuottajat tuntevat hankkeen tuloksena paremmin alan rasituksia ja niistä toipumista, kuin myös vaatetuksesta ja ergonomiasta. Hankkeen aikana tuotetut koulutusmateriaalit edistävät mahdollisuuksia saada aikaan turvallisempia työolosuhteita.Perustiedot


Lyhenne

Hankkeen kokonaiskesto

2012-03-31 - 2014-12-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

2 979 670 € / 2 681 703 €


Päätoteuttaja

Umeå University
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Lapland University of Applied Sciences
University Hospital of North Norway
Northwest Public Health Research Center (NWPHRC)
Finnish Institute of Occupational Health
Norut Alta as
SINTEF Nord AS