< Takaisin hankkeisiin

Mediation in progress – developing conflict resolution (KA462)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kasvattaa hyvinvointia Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa kehittämällä sovittelupalveluja erityisesti nuorten rikos- ja riita-asioihin liittyen. Tavoitteena oli vakiinnuttaa nuorten sovittelupalvelut Karjalan tasavallassa.

Keskeiset toimenpiteet

• Vapaaehtoissovittelijoille suunnatut koulutusseminaarit ja työpajat restoratiivisesta oikeudesta, monikulttuurisuudesta ja viestinnästä, • Yhteiset koulutukset, opintomatkat ja käytännön valmennusjaksot Suomessa ja Venäjällä, • Uusien sovittelijoiden hankkiminen Karjalan tasavallassa, • Vapaaehtoisten koulutusohjelman kehittäminen Venäjällä sisältäen yhden ohjelman ammattilaisille ja yhden nuorille vapaaehtoisille, • Sovittelijoiden ja virkamiesten välisen yhteistyön kehittäminen paikallisesti ja rajanylittävällä tavalla, • Sovittelukeskusten perustaminen Petroskoihin, Prääsään ja Sortavalaan.

Hankkeen tulokset

Sovittelupalvelut ovat nyt laajemmin saatavilla ohjelma-alueella ja palveluiden taso parantui. Suomalaisten ja venäläisten sovittelijoiden kyky järjestää sovittelutapaamisia ja johtaa keskusteluja kehittyi. Uusia sovittelijoita koulutettiin työskentelemään Karjalan tasavallassa. Myös suomalaisten sovittelijoiden taitotaso parantui hankkeen järjestämän koulutuksen ansiosta. Suomalaiset ja venäläiset sovittelijat kommunikoivat hankkeen aikana aktiivisesti toistensa kanssa. Suomalaiset sovittelijat toimivat vertaistukena useissa tapaamisissa vähemmän kokeneille venäläisille sovittelijoille. Yli 320 henkilöä osallistui sovittelukoulutuksiin molemmilla puolilla rajaa. Karjalan tasavaltaan perustettiin kolme uutta sovittelutoimistoa; Petroskoihin, Prääsään ja Sortavalaan. Paikalliset sovittelutoimistot käsittelivät hankkeen aikana yli 50 tapausta ja toiminta jatkuu myös hankkeen päätyttyä.Perustiedot


Lyhenne

Mediation in progress

Hankkeen kokonaiskesto

2013-01-01 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

450 000 € / 405 000 €


Päätoteuttaja

Itä-Suomen yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Mannerheimin lastensuojeluliitto, Järvi-Suomen piiri Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto
Doroga-nuorisoliitto
Petroskoin lasten ja nuorten keskus
Karjalan tasavallan opetusministeriö