< Takaisin hankkeisiin

Matka.ru (KA 342)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten opintomatkailua ja täten kestävää sosioekonomista kehitystä.

Keskeiset toimenpiteet

• Nuorille suunnatun opintomatkailun kehittäminen 40 alueellisen instituution, kuten kansalaisjärjestöjen, koulujen, opistojen, täydentävien koulutuslaitosten jne., avulla • Kansainvälisen nuorisokeskus Matkachin perustaminen

Hankkeen tulokset

Hankkeen päätulokset ovat nuoriso-opintomatkailun rajanylittävä verkosto yhdistäen 29 venäläistä ja 12 suomalaista organisaatiota sekä kansainvälisen nuorisokeskus Matkachin perustaminen Karjalan tasavaltaan. Hankkeen keskeisin idea, nuorille suunnatun opintomatkailumallin siirtäminen Karjalan tasavallassa, sai paljon tukea ja tunnustusta. Hanke sai myös aikaan tärkeitä muutoksia alueellisessa Ekologian ja biologian keskuksessa, joka vastaa Matkachi-keskuksen hallinnoinnista. Ekologian ja biologian keskus hyväksyi uuden kehityskonseptin, jossa Matkachi-keskuksella on tarkka rooli. Ekologian ja biologian keskuksella on nyt merkittävä rooli alueen koulutuspolitiikassa, mikä antaa hyvän pohjan rajanylittävälle yhteistyölle kestävän kehityksen, epävirallisen koulutuksen, nuorisotyön, sosiaalipalveluiden ja matkailun osa-alueilla.Perustiedot


Lyhenne

Matka.ru

Hankkeen kokonaiskesto

2012-09-01 - 2014-11-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

800 000 € / 640 000 €


Päätoteuttaja

Karjalan koulutuskehityssäätiö (Auditointi-keskus)
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Hyvärilan Matkailu ja-nuorisokeskus
Karjalan tasavallan opetusministeriö
Karjalan tasavallan lasten ekologis-biologinen keskus