< Takaisin hankkeisiin

Main road 9127 Ukonlampi–Vartius
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Ukonlampi - Vartiuksen yhdystie, jota Suomussalmelta Vartiuksen rajanylityspaikalle kulkevat usein käyttävät, oli kunnoltaan heikohko ja kelirikkoherkkänä kunnossapidoltaan varsin hankala. Päällystettynä tien liikenteen katsottiin olevan paljon entistä runsaampaa ja tukevan Suomussalmen kuntakeskuksen elinvoimaisuutta ja parantavan mahdollisuuksia kuntien väliseen yhteistyöhön. Hankkeeseen sisältyi Ukonlampi - Vartiuksen yhdystien perusparantaminen ja päällystäminen.

Keskeiset toimenpiteet

• Ukonlampi - Vartiuksen yhdystien perusparantaminen (16,1 km). Perusparantaminen piti sisällään tien mutkien oikaisua, mäkien leikkausta ja tien rakennekerrosten vahvistamista.

Hankkeen tulokset

Hanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Parannetun tien kokonaispituus on 16.1 km. Tien kunnostus on parantunut ajomukavuutta, edistänyt liikenneturvallisuutta ja parantanut alueen kehitysmahdollisuuksia.Perustiedot


Lyhenne

Main road 9127 Ukonlampi–Vartius

Hankkeen kokonaiskesto

2006-10-01 - 2007-10-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

2 572 258 € / 2 572 258 €


Päätoteuttaja

Tiehallinto, Oulun tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit