< Takaisin hankkeisiin

Main road 866 Sirola crossroads–Jussinpuro
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Mt 866 on seudullinen, Venäjälle Kortesalmen rajanylityspaikan kautta johtava tie. Tiellä kulkevan Paanajärveltä Suomeen suuntautuvan puutavaraliikenteen odotettiin kasvavan huomattavasti Venäjän puoleisen tieparannushankkeen valmistuttua. Koko tiejakson saattamisen tarpeita vastaavaan kuntoon katsottiin parantavan toimitusten varmuutta ja alentavan kuljetuskustannuksia.

Keskeiset toimenpiteet

• Sirolan tiehaara-Jussinpuro tieosuuden perusparannus ja peruskorjaus

Hankkeen tulokset

Perusparannus ja peruskorjaus tieosuudella Sirolan tiehaara Jussinpuro suoritettiin suunnitelman mukaisesti.Perustiedot


Lyhenne

Main road 866 Sirola crossroads–Jussinpuro

Hankkeen kokonaiskesto

2001-09-10 - 2002-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

649 050 € / 649 050 €


Päätoteuttaja

Tiehallinto, Oulun tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit