< Takaisin hankkeisiin

Main road 866 customs building’s road design planning
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Mt 866 on seudullinen, Venäjälle Kortesalmen rajanylityspaikan kautta johtava tie. Hankkeen tarkoituksena oli suunnitella Kortesalmen raja-asemalle rakennettavan tullin tarkastusaseman tiejärjestelyt ja valmistella alueiden haltuunottomahdollisuudet. Samalla suunniteltiin tehtäväksi toteuttamissuunnitelma tiejärjestelyjen ja tarkastusaseman toteuttamisvaiheistuksesta.

Keskeiset toimenpiteet

• Kuusamon tulli- ja raja-aseman tiesuunnittelu

Hankkeen tulokset

Oulun tiepiiri käynnisti Kuusamon tulli- ja raja-aseman tiesuunnittelun syyskuussa 2003, heti konsultin valintapäätöksen jälkeen. Tiesuunnitelma valmistui 13.2.2004 mennessä. Tiesuunnitelmaan sisältyvät raja-aseman kansainvälistymisen edellyttämät yleisen tien alue- ja kaistajärjestelyt. Tiesuunnitelmaa laadittiin kiinteässä yhteistyössä Rajavartiolaitoksen, Tullihallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen edustajien kanssa.Perustiedot


Lyhenne

Main road 866 customs building's road design planning

Hankkeen kokonaiskesto

2003-01-01 - 2003-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

23 629 € / 10 000 €


Päätoteuttaja

Tiehallinto, Oulun tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit