< Takaisin hankkeisiin

Main road 70 Niirala border guard station land-use planning
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Kantatie 70 muodostaa Pohjois-Karjalan maakunnan pääyhteyden Niiralan raja-asemalle. Rajaliikenteen kasvun vuoksi erilaisten liikenteen palveluiden tarve on kasvanut vuosittain. Hankkeen tarkoituksena oli varautua tähän kysyntään suunnittelemalla raja-alueen läheisyyden maankäyttö ja liikenteelle tarjottavien palveluiden järjestelyt. Hankkeessa suunniteltiin laadittavan yleissuunnitelma alueen maankäytöstä. Suunnitelman kautta turvattaisiin raja-aseman toimivuus ja kehittämismahdollisuudet pitkällä aikajänteellä liikenteen kasvu ja palveluiden kehitystarpeet huomioiden.

Keskeiset toimenpiteet

• Yleissuunnitelman laadinta alueen maankäytöstä.

Hankkeen tulokset

Raja-aseman laajentamisesta ja liikennejärjestelyistä laadittiin yleissuunnitelma, jonka avulla tulevan kehittämisen tarvitsemat maa-alueet voitiin määritellä. Suunnitteluprosessi olivat mukana tiiviisti Tulli, Rajavartiolaitos, Värtsilän kunta, Pohjois-Karjalan liitto, Senaatti-Kiinteistöt ja Tiehallinto. Suunnittelun aikana syntyi yhteinen käsitys kehittämisen vaatimista aluevarauksista yleissuunnitelmatarkkuudella.Perustiedot


Lyhenne

Main road 70 Niirala border guard station land-use planning

Hankkeen kokonaiskesto

2003-02-01 - 2004-08-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

61 054 € / 50 000 €


Päätoteuttaja

Tielaitos, Savo-Karjalan tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Suojärven piiri