< Takaisin hankkeisiin

Loma Rinteelä holiday cottage investment
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Hankkeen avulla rakennetaan Sotkamoon yksi uusi lomamökki lisää, lisäämään maaseutumatkailu-yrityksen majoituskapasiteettia. Hankkeella edistetään maaseutumatkailun kehittymistä Sotkamossa ja uusien elinkeinomahdollisuuksien syntyä maaseudulle. Loma Rinteelä on vuonna 1981 perustettu maaseutumatkailuyritys, joka sijaitsee noin 25 kilometrin päässä Sotkamosta. Loma Rinteelä tarjoaa majoituspalveluita nykyaikaisissa hirsimökeissä vesistön läheisyydessä. Investoinnit yrityksessä on tehty pääosin 1980-1990-lukujen vaihteessa. Erityisesti venäläisten matkailijoiden määrä on yrityksessä kasvanut. Rakennettava lomamökki tulee olemaan Vuokatin Matkailukeskus Oy:n välityksessä ja mukana alueen yhteismarkkinointihankkeissa Venäjälle. Lisäksi yrityksen mökkejä on markkinoinnissa venäläisille asiakkaille Lomarenkaan ja Kainuun Markkinointi Oy:n kautta. Yritys on ollut mukana ”Idänkaupan verkostoitumisen kehittämishankkeessa” (koulutushanke) ja yrityksellä on aikaisempi Interreg-hanke, jossa kehitetään yrityksen ohjelmapalveluja venäläisiä matkailijoita varten.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

Loma Rinteelä holiday cottage investment

Hankkeen kokonaiskesto

1999-05-17 - 2000-06-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

67 681 € / 10 152 €


Päätoteuttaja

Eelis ja Tuula Määttä
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit