< Takaisin hankkeisiin

Ladoga Initiative (SE113)
Rahoitusohjelma Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

Projektin pääasiallisena tavoitteena on valittujen venäläisten maaseutualueiden taloudellinen ja sosiaalinen kehittäminen suomalaiselta kumppanilta siirretyn tiedon pohjalta. Tavoitteina on tukea paikallisia bottom-up-aloitteita maaseudun kestävän taloudellisen kehityksen vahvistamiseksi sekä saada tietoa LEADER- toimintatavan omaksumiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja ongelmista Venäjällä sekä LEADER-metodologian vaikutuksista alueen taloudelliseen kehitykseen.

Keskeiset toimenpiteet

- 30 mikroprojektin läpivieminen

Hankkeen tulokset

Tavoite toteutettiin suuntaamalla apuraha 30 mikroprojektiin, jotka sijoittuivat Leningradin alueelle sekä Karjalan tasavallan lounaisosaan. Teemoina olivat yhteisöjen koulutus, aktivoituminen ja muuttuminen. Hanke lisäsi paikallisten ihmisten ja yhteisöjen yhteistyötä ja aloitteellisuutta, mutta nosti esille myös haasteet, joita voidaan kohdata siirrettäessä sosiaalisia käytäntöjä tai sosiaalisia innovaatioita yhdestä kulttuurista toiseen. Varsinaisten hankekumppaneiden lisäksi hankkeen tuloksista tiedotettiin useille LEADER- rahoitukseen Suomessa osallistuville organisaatioille. Venäjällä hankkeen tuloksista ja sen suorista ja välillisistä vaikutuksista tiedotettiin paikallishallinnon lisäksi alueen- ja keskushallinnon edustajia. Mikroprojekteina toteutetut aktiviteetit jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeenkin ja niiden avulla saavutettu aloitteellisuus tukee edelleen yhteisöjen kehittymistä.Perustiedot


Lyhenne

Ladoga Initiative

Hankkeen kokonaiskesto

2011-03-30 - 2013-03-29

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

594 917 € / 416 308 €


Päätoteuttaja

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Lodeinoe Polen kunnallinen kehittämisrahasto
Olonetsin aluehallinto
Pitkarannan aluehallinto