< Takaisin hankkeisiin

Kuusamo border station’s road arrangements, main road 866
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Maantien 866 Kuusamon tullin ja raja-aseman tiejärjestelyjä haluttiin kehittää yhtäaikaisesti Venäjän puolella tehtävien vastaavien järjestelyjen kanssa. Suomen puolella varauduttiin ensi vaiheessa sovittamaan yhteen ja rakentamaan raja-alueen tielinjaus Venäjän puolelle rakennettavan tielinjauksen kanssa. Toiseen rakennusvaiheeseen sisältyivät rajaliikenteen ja tullin tarvitsemat kaista- ja tarkastushallikentän sekä maantien 866 varteen tulevan P-alueen rakentaminen. Toimenpiteet liittyivät Kuusamon raja-aseman kansainvälistämiseen.

Keskeiset toimenpiteet

• Kuusamon raja-aseman tiejärjestelyt

Hankkeen tulokset

Maantien 866 kaistajärjestelyt ja sarakkeet (sis. puomit, portit), tarkastusalue, P-alue sekä tie- ja aluevalaistus toteutettiin suunnitellusti. Kuusamo – Suoperän raja-asema on avattu kansainväliselle liikenteelle, siitä tuli järjestyksessä yhdeksäs kansainväliselle liikenteelle avattu rajanylityspaikka Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla.Perustiedot


Lyhenne

Kuusamo border station's road arrangements, main road 866

Hankkeen kokonaiskesto

2005-05-01 - 2006-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

675 203 € / 675 203 €


Päätoteuttaja

Tiehallinto, Oulun tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit