< Takaisin hankkeisiin

KT 89 Paltamo – Vartius, Härmänmäki – Kytkinlehto basic improvement and coating
Rahoitusohjelma Interreg II Karjala 1996-1999

Hankkeen tavoite

Tieyhteys välillä Paltamo - Vartius muutettiin kantatieksi v. 1995. Tie kuuluu hyväksyttyyn TEN - verkkoon valtakunnan rajan ylitysliikennettä palvelevana kohteena. Maantie on kapea ja rakenteelliselta kunnoltaan heikko, eikä se täytä kantateille eikä TEN-yhteyksille asetettuja liikenteellisiä vaatimuksia. Liikenneministeriö on muistiossaan B:27/96 "Rajanylityspaikkojen kehittäminen ja yhteensovittaminen Suomen Interreg ja Venäjän TACIS-ohjelmissa v. 1996-1999" priorisoinut alustavasti tämän suunnitteluhankkeen lähivuosina aloitettavaksi hankkeeksi. Tieyhteys kuuluu Oulu - Karjala - Arkangeli - Komi - Korridorin esiselvityksen toisen kiireellisyysluokan hankkeisiin. Esiselvityksessä tien parantaminen on ajoitettu vuosille 1988-2000. Interreg -kohteeksi esitettävä hanke käsittää osuuden Härmänmäki - Kytkinlehto perusparantamisen ja päällystämisen, yhteensä 17,6 km. Hankkeen avulla turvataan kasvavan rajanylitysliikenteen sujuvuus ja turvallisuus.

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeen tuloksetPerustiedot


Lyhenne

KT 89 Paltamo - Vartius, Härmänmäki - Kytkinlehto basic improvement and coating

Hankkeen kokonaiskesto

1999-01-01 - 1999-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

336 362 € / 168 181 €


Päätoteuttaja

Tielaitos, Oulun tiepiiri
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit