< Takaisin hankkeisiin

Kesseli project
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Projektissa haluttiin tuottaa kulttuuria vertailevaa yleissivistävää oppimateriaalia koulutuksen ja opetuksen tarpeisiin, parantaa suomalaisten ja venäläisten keskinäistä rajan ylittävää yhteydenpitoa ja toistensa ymmärtämistä sekä kehittää uutta opetusmateriaalia venäjän että suomen kielen opetukseen vieraana kielenä.

Keskeiset toimenpiteet

• Oppimateriaalin tuottaminen seminaareissa yhdessä molempien maiden osallistujien kanssa, • Viiden opintomatkojen järjestäminen Karjalan tasavaltaan, • Venäjä-tietopisteen perustaminen Suomussalmen pääkirjastoon, Suomi-tietopisteen perustaminen Petroskoin kansalliseen kirjastoon.

Hankkeen tulokset

Suunnitellun mukaisesti tuotettiin oppimateriaalia työseminaareissa, joihin osallistui ihmisiä molemmin puolin rajaa. Materiaalista työstettiin suomen- ja venäjänkielinen kirja ”Kulttuurit kasvokkain”, verkkokurssi ”Suomi ja Venäjä” sekä äänikirja. Lisäksi tuotettiin venäjän kielen oppimateriaalipaketti, joka pohjautuu yleiseurooppalaiseen kielten oppimiseen ja opetuksen viitekehykseen ja jossa on huomioitu yleisten kielitutkintojen vaatimukset ja uudenmuotoisia opintokokonaisuuksia kielen opiskeluun verkossa (suomen kielen verkkomateriaali) sekä sanomalehden avulla (Karjalan sanomat julkaisi kaksi suomen kielen kurssia). Opettajille ja opiskelijoille järjestettiin Karjalan tasavaltaan viisi opintomatkaa, joiden aikana esiteltiin suomalaista kulttuuria suomen kielen oppilaitoksille. Nuoret myös osallistuivat materiaalin keräämiseen ja tuottamiseen, tuottaen mm. Kainuun historiasta ja vaihto-oppilaiden kokemuksista opetusvideon. Hanke vaikutti positiivisesti siihen osallistuneiden nuorten asenteisiin Venäjää ja venäläisiä kohtaan, mutta hanke ei silti pystynyt nostamaan venäjän kielen opiskelijoiden määrää Kainuussa. Kulttuurit kasvokkain –kirja on otettu myönteisesti vastaan ja myös hankkeessa tuotettu suomen ja venäjän kielen oppimateriaali on ollut kysyttyä. Materiaaleja tullaan käyttämään suomen ja venäjän kielen opetuksessa ja siitä voidaan myös työstää lisää tuotteita. Hanke innosti siihen osallistuneita opettajia tuottamaan lisää oppimateriaalia. Hankkeen aikana luotu yhteistyöverkosto luo mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle. Suomussalmen pääkirjastoon perustettiin suunnitellusti tietopiste ”Venäjä tänään” ja Petroskoin kansalliseen kirjastoon vastaava tietopiste ”Suomi tänään”. Tietopalvelupisteet, joista löytyy nykyaikaista tietoa naapurimaasta, ovat selvästi opastettuja ja kaikkien kirjaston asiakkaiden käytettävissä.Perustiedot