< Takaisin hankkeisiin

KarLink – Karelian Business Link
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Aiemmassa Karelia Gateway -hankkeessa kehitettiin rajapalvelukeskus, jossa toimittiin lähellä yrityksiä ja niiden tarpeista lähtien. Tässä hankkeessa pyrittiin keskittymään yritysten yleisen ulkomaanliiketoimintaosaamisen ja rajan ylittävän liiketoiminnan erityisosaamisen kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen venäläisten tarpeita vastaavaksi sekä useamman yrityksen yhteiskäytössä olevien avainhenkilöiden puutteeseen.

Keskeiset toimenpiteet

• Yrityksille suunnattujen tukipalveluiden järjestäminen esim. selvitykset, tarjouspyynnöt, tarjoukset, tulkkaukset, käännökset, tapaamis- ja liikematkajärjestelyt, lainopillinen apu, liiketoiminnan suunnittelu, messujärjestelyt, tullimuutoksista tiedottaminen sekä neuvonta alihankinnassa ja etabloitumisessa, • Kuudentoista laajan ja kuuden suppean markkinaselvityksen toteuttaminen yrityksiä varten • Neljän yleisen kehittämissuunnitelman laatiminen: ” Venäjän liikennettä ja rajan ylittävää liiketoimintaa palvelevan Karjalan Logistiikkakeskuksen kehittäminen”, ”Venäjän liikennettä ja rajan ylittävää liiketoimintaa palvelevan Karjalan Logistiikkakeskuksen kehittäminen” -jatkohanke, ”Niiralan alueen kehittämissuunnitelma” ja ”Niiralan toimintaympäristö”. • Yhteensä viiden koulutustilaisuuden ja seminaarien järjestäminen Venäjän ja Karjalan liiketoimintaan/alihankintamahdollisuuksiin sekä Suomeen yrityksen perustamiseen liittyen.

Hankkeen tulokset

Hankkeeseen osallistui kaikkiaan 36 yritystä. Yrityksille suunnattuja tukipalveluita olivat erilaiset selvitykset, tarjouspyynnöt, tarjoukset, tulkkaukset, käännökset, tapaamis- ja liikematkajärjestelyt, lainopillinen apu, liiketoiminnan suunnittelu, messujärjestelyt, tullimuutoksista tiedottaminen sekä neuvonta alihankinnassa ja etabloitumisessa. Yrityksille teetettiin kaikkiaan 16 laajaa ja 6 suppeaa markkinaselvitystä. Yritykset saivat tarkan analyysin alansa tuotteiden nykymarkkinatilanteesta Pietarissa ja Leningradin alueella. Markkinaselvitykset sisälsivät myös toimenpidesuosituksia ja kiinnostuneiden yhteistyökumppaneiden tiedot mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Keski-Karjalan kunnat saivat kehittämissuunnitelmista ulkopuolista ja puolueetonta arviointia maakunnan kärkihankkeisiin kuuluvaan Niiralan alueen kehittämiseen. Neljä yritystä osallistui Oman minän johtaminen -prosessiin, joka paransi yritysten edustajien valmiuksia idänkauppaan ja venäläisen asiakkaan/liikekumppanin kohtaamiseen. KETI Oy:n pitkäjänteisen toiminnan tuloksena Venäjälle suuntautuvien yrityspalvelujen tunnettavuus levisi Keski- Karjalan alueen ulkopuolelle ja tiedusteluja saatiin jo maakunnan ulkopuoleltakin. Yritysten yhteistoiminnassa luotiin kaksi yritysten välistä toiminnallista ketjua: ilmastointi-alan ketju ja puunjalostusalan ketju, joissa molemmissa oli mukana neljä yritystä. Hyvin toimivia suomalais-venäläisiä yhteistyökuvioita muodostui myös erityisesti kokoonpanoteollisuudessa sekä Keski-Karjalan kuntien ja Sortavalan piirin viranomaistahoilla.Perustiedot


Lyhenne

KarLink – Karelian Business Link

Hankkeen kokonaiskesto

2005-05-01 - 2007-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

480 122 € / 336 069 €


Päätoteuttaja

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tasavallan teollisuus- ja kauppakamari
Sortavalan kaupunki
Leningradin alueen teollisuus- ja kauppakamari
Josek Oy
Pohjois-Karjalan kauppakamari
Itäinnova
Keski-Karjalan kunnat
Puugia, Imtec, Spatia