< Takaisin hankkeisiin

KARLANDS- integrated landscape planning for sustainable use of nature resources and maintaining the biodiversity (KA 528)
Rahoitusohjelma Karelia ENPI 2007-2013

Hankkeen tavoite

KARLANDS-hankkeen tavoitteena oli parantaa Karjalan maisemien suojelua. Maisemia uhkaavat useat tekijät kuten globalisaatio, ilmastonmuutos, luonnonvarojen intensiivinen käyttö ja tehostettu suojelu, kansainväliset sopimukset ja virkistystoiminnan kehittyminen. Paikalliset yhteisöt ja instituutiot ovat usein pakotettuja väliaikaisiin ratkaisuihin sekä kestämättömiin käytäntöihin.

Keskeiset toimenpiteet

• Yhteisen avoimen luonnonvaratietokannan perustaminen (Mujejärven ja Kostamuksen alueet ja Ilomantsin, Lieksan ja Kuhmon kunnat), • Luonnonvara- ja biodiversiteettitiedon ajantasaistaminen kaukokartoitusjärjestelmän avulla, • Luonnonkäytön tehostamisen vaikutusten tutkiminen rajanylittävässä kontekstissa, • Maisemasuunnitelman kehittäminen luonnonvarojen hyödyntämisen, biodiversiteetin suojelemisen ja luonnon virkistyskäytön maksimoimiseksi.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa luotiin suomalais-venäläinen sähköinen geospatiaalinen tietokanta ympäristöverkostojen nykytilan ja kestävän luonnonkäytön tehostamisen mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Monikäyttö ja luonnonsuojelu ovat tiukasti yhteydessä maisemasuunnitteluun. Suomessa tämä ymmärrettiin melko hyvin ja otettiin huomioon jo ennen hankkeen täytäntöönpanoa, mutta ei Venäjän puolella. Yksi hankkeen merkittävimmistä saavutuksista olikin viestinnän sekä yhteisen lähestymistavan kehittäminen. Suomen ja Venäjän raja-alue koostuu ainutlaatuisista metsistä, soista ja vesiväylistä. Nämä alueet kaavoitettiin yhdessä taloudellisesti kestävien ja ekologisesti merkittävien tulosten saavuttamiseksi. Toimijoiden välinen yhteistyö ei ollut ollut riittävää ennen hankkeen toimeenpanoa. Luonnonkäytön kehittämisestä ja maisemien ympäristöfunktioista ei oltu käyty keskustelua eikä niihin ollut kohdistunut yhteisiä toimenpiteitä. Hankkeen toimeenpano tarjosi alustavaa tietoa ja väylän yhteiselle maisemasuunnittelulle. Hanke teki parhaansa vastatakseen paikallisten sidosryhmien, alueellisten kehityssuunnitelmien sekä sopimuksissa ja direktiiveissä ilmaistujen kansallisten ja kansainvälisten strategioiden vaatimuksiin. Hankkeen toimenpiteet perustuivat tutkimukseen ja datan päivittämiseen, tulosten ja niiden käytön suunnitteluun sidosryhmien kanssa sekä tulosten toimeenpanemiseen laajojen paikallisten, alueellisten ja valtiollisten toimenpiteiden kautta. Hanke mahdollisti laajan yhteistyön kehittämisen ja jatkuvuuden rakentamisen. Hankkeen päätuloksena voidaan pitää sidosryhmien luomaa integroitua maisemasuunnitelmaa, joka välitettiin Suomen ja Venäjän päätöksentekijöille. Tämä oli ensimmäinen Suomen ja Venäjän yhteistyöyritys maisemasuunnittelun saralla. Hankkeen aikana luotu tietokanta on hankekumppaneiden saatavilla sähköisessä muodossa ja CD:llä.Perustiedot


Lyhenne

KARLANDS

Hankkeen kokonaiskesto

2013-02-05 - 2014-12-31

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

476 889 € / 429 200 €


Päätoteuttaja

Itä-Suomen yliopisto
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Lesnoe Buro “Partner Ltd
Karjalan tasavallan erikoisluonnonsuojelualueiden hallinto
Kostamuksen luonnonpuisto
Petroskoin valtionyliopisto