< Takaisin hankkeisiin

Karelia’s maps
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli ajanmukaistaa erilaisissa ympäristöhankkeissa tuotettujen, Karjalan tasavaltaa koskevien karttojen tiedot, sekä tuoda kartta-aineisto ja tiedot karttojen saatavuudesta, käytöstä ja hinnoittelusta suomalaisten ja venäläisten käyttäjien saataville.

Keskeiset toimenpiteet

• luoda verkosto suomalaisten ja venäläisten käyttäjien välille. • työstää edelleen olemassa olevia suurimittaisia aineistoja toimijoiden käyttöön lähestymiskartoiksi etenkin raja-alueen ympäristöpainotteisten hankkeiden tarpeisiin. • selvittäminen pienimittakaavaisten aineistojen saatavuudesta.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa kerättiin karttatietoa suomalaisilta karttojen valmistajilta ja hankkeilta. Internetistä etsittiin tietoa kartanvalmistajien kotisivuilta ja tietokannoista. Erityinen painoarvo kohdistettiin venäläisiin kartta-alan toimijoihin, joihin saatiin kontakteja suomalaisten yhteistyöhankkeiden, yritysten ja yksityishenkilöiden kautta sekä Venäjällä pidettyjen hankkeen esittelytilaisuuksien avulla. Hanke hankki yhteistyössä Lapin ympäristökeskuksen kanssa vapaassa levityksessä olevia vektorimuotoisia kartta-aineistoja Suomesta ja Venäjältä, jotka sisälsivät monipuolisesti tietoa Karjalan tasavallasta yleiskartan tarkkuudella. Raakamuotoinen data muutettiin paikkatieto-ohjelmien ymmärtämään muotoon ja aineistosta jatkojalostettiin internetiin vektorimuotoiset tasot Karjalan tasavallan asutuksesta, tiestöstä, järvistä, joista, rautateistä ja rajoista. Hanke teki tiivistä yhteistyötä Aleksanteri Instituutin Northern Dimesion Advisory Network -verkoston kanssa ja hankkeen selvittämä karttatieto vietiin verkoston KareliaInfo -internetsivuille (www.kareliainfo.org/kartat). Aineisto oli suurpiirteisen mittakaavansa vuoksi ns. public domain -tyyppinen eli vapaasti ei-kaupalliseen käyttöön tarkoitettu. Edellä kuvattua aineistoa käyttämällä valmistettiin kartta Karjalan tasavallasta lähialueineen, karttoja sisältäviä esittelyjulisteita Venäjä-yhteistyötä edistäville luonto-, matkailu- ja historiahankkeille, kartta Pielisen valuma-alueesta, karttoja itärajaan ulottuvasta Pohjois-Karjalan biosfäärialueesta sekä suunnitelmakarttoja vastaavanlaisen toiminnan kehittämiseksi myös Karjalan tasavallassa. Lisäksi hankittiin internetistä Landsat satelliittikuvia Karjalan tasavallasta ja neuvoteltiin Joensuun yliopiston hankkimien ASTER-kuvien yhteiskäyttömahdollisuus. Hanke sai Petroskoin valtion yliopistolta tietoja heidän tekemistään teemakartoista, niiden hinnoittelusta ja saatavuudesta sekä yleistietoa valtakunnan tason karttasarjoista Karjalan tasavallasta. Hanke toteutti myös omaan käyttöön internetselaimen avulla toimivan cd-karttapalvelun, jossa pääosan Karjalan tasavallan kartoista sisältävästä pienimittakaavaisesta taustakartasta voi valita nähtäväkseen kohdealueen suurempimittakaavaisen 1:200 000 typografian.Perustiedot


Lyhenne

Karelia's maps

Hankkeen kokonaiskesto

2004-03-01 - 2005-09-30

Kokonaiskustannukset / Ohjelmarahoitus

42 193 € / 42 193 €


Päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
Päätoteuttajan kotisivu

Partnerit

Karjalan tiedekeskus
Petroskoin valtionyliopisto
Petroskoin pedagoginen yliopisto