< Takaisin hankkeisiin

Karelian Cultural Enterprise (Interreg)
Rahoitusohjelma Euregio Karelia naapuruusohjelma 2001-2006

Hankkeen tavoite

Hanke pyrki luomaan selviytymisedellytykset kulttuurillisesti arvokkaille Karjalan maaseudulle ja Suomen vienalaiskylille kulttuuriperintöön pohjautuvan elinkeinoelämän ja kulttuurimatkailun kautta. Tavoitteena oli antaa kulttuuriin pohjautuvan elinkeinotoiminnan mahdollisuuksista kylien elvytystyössä sellainen malli, joka toimisi myös laajemmin luoteisen Venäjän puuarkkitehtuurin alueella.

Keskeiset toimenpiteet

• Hietajärven perinnetalon viimeistelytöiden suorittaminen kulttuurikeskuksena toimimisen edellytysten luomiseksi, • Ekologisen koekäymälän rakentaminen Paanajärvelle, • Veneiden ja tekstiilitöiden valmistaminen myyntiin, • Saunojen ja veneiden rakentamiseen painottuvan OOO Mustakyly -yrityksen perustaminen, • Kansainväliseen levitykseen tarkoitettujen julkaisujen, kuten multimediaohjelmien, dokumenttien ja Paanajärvi-kirjan tekeminen ja julkaiseminen.

Hankkeen tulokset

Viimeistelty, vienalaistyyppinen Hietajärven perinnetalo herättää suurta ihastusta ja kiinnostusta. Suomen arkistoista löydetty mielenkiintoinen Haikolan ja Paanajärven kyliä käsittelevä arkistoaineisto luovutettiin Haikolan ja Paanajärven uusien museoiden käyttöön. Haikolan museo saatiin toimintaan, mutta Paanajärven museorakennus odotti hankkeen päättyessä vielä restaurointia. Ko. rakennus piti alun perin kunnostaa tässä hankkeessa, mutta juridisista syistä kohteeksi vaihdettiin Paanajärven perinnetalo, joka valmistuikin hankkeen aikana. Paanajärven kylään perustettu OOO Mustakyly työllistää useita henkilöitä. Suomen Kulttuurirahaston apurahan turvin yritykselle hankittiin kuorma-auto, jolla tuotteita voidaan kuljettaa. Hankkeen kohdealueella Karjalan tasavallassa tapahtui suuri asennemuutos yrittäjyyttä kohtaan. Hankkeella saatiin lisättyä kiinnostusta Vienaa kohtaan ja kulttuurimatkojen järjestäjät saivat monia kestäviä keinoja toimintansa tehostamiseen.Perustiedot